Compliancy

lines-animated
Compliancy

Een risicoloze productieomgeving begint met een veilig ontwerp zodat in de basis de risico’s worden gereduceerd. Iedere situatie brengt andere veiligheidsrisico’s met zich mee en heeft weer te maken met andere wet- en regelgeving. Het voldoen aan alle richtlijnen is vaak een complex traject waar specialistische kennis voor nodig is. Bij SPIE pakken we de risico's het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium aan, vanaf het ontwerp. Ook bij bestaande machines en productieomgevingen kijken we mee naar aanvullende maatregelen om de veiligheid te garanderen en te voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Niet alleen voeren onze engineers veiligheidsstudies uit, ze hebben alle kennis van de actuele regels en richtlijnen zoals de CE-richtlijnen, Warenwet Besluit Druk Apparatuur (WBDA) en ATEX-richtlijnen zodat alle machines veilig en verantwoord gebruikt, bediend en onderhouden kunnen worden.


ATEX - explosieveiligheid

Er kan veel schade ontstaan door gas- of stofexplosies waardoor bedrijfsprocessen volledig stil komen te liggen en medewerkers gevaar lopen. Daarom zijn er wettelijke richtlijnen en verplichtingen vastgesteld om explosierisico’s te beheersen en de veiligheid te waarborgen. De ATEX-richtlijn 153 beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX-installaties verplicht moeten treffen zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar. ATEX 114 is een richtlijn voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar, onder atmosferische omstandigheden, explosieve situaties kunnen ontstaan. Dankzij onze unieke aanpak helpt SPIE in slechts vijf stappen naar een explosieveilige installatie en bedrijfsvoering. Hiermee bieden we onze dienstverlening voor de totale ATEX-scope aan, vanaf het ontwerp en advies tot de inspectie, uitvoering en training. Onze objectieve en onafhankelijke specialisten kunnen ook worden ingeschakeld voor slechts een gedeelte van de ATEX-implementatie. Benieuwd naar onze aanpak? Download de brochure of lees over onze samenwerking met Cargill.


Warenwet Besluit Druk Apparatuur (WBDA)

Met de komst van het Warenwet Besluit Drukapparatuur (WBDA 2016) zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd waar veel fabrieken nog niet aan voldoen. Asset owners zullen de drukapparatuur opnieuw moeten evalueren om te definiëren welke apparatuur onder deze nieuwe wet- en regelgeving valt. Zo kon drukapparatuur eerst onder zorgplicht vallen, maar door de gewijzigde richtlijnen nu keurplichtig worden. Dit betekent dat apparatuur niet meer in eigen beheer kan worden geïnspecteerd, maar door een externe partij uitgevoerd moet gaan worden. Dankzij ons stappenplan wordt de herclassificatie een overzichtelijk en haalbaar traject. Onze aanpak in acht stappen:

 • Inventarisatie van alle drukapparatuur, eventueel aan de hand van equipment-en leidinglijsten
 • Verzamelen van aanwezige ontwerp- en vervaardigingsinformatie, proces-en gebruiks-omstandigheden
 • Herclassificatie volgens WBDA2016 en controle op welke apparaten keuringsplichtig zijn of worden
 • Uitvoeren van berekeningen voor onder andere benodigde wanddiktes, indien er geen ontwerpberekeningen zijn
 • Verzamelen van informatie over de staat van onderhoud, vaak vastgelegd in inspectierapportages
 • Opstellen van een zogenaamd statusdocument
 • Opstellen van een herbeoordelingsplan
 • Aanvragen van een keuringsbezoek via een Conformiteitsbeoordelingsinstantie (NL-CBI (voorheen AKI))

Op deze manier heeft SPIE ook voor ICL-IP Terneuzen gefaseerd gewerkt aan de WBDA-wetgeving.


CE-markeringen voor machines

Nieuw ontwikkelde machines, samengestelde machines of substantieel gewijzigde machines dienen ten alle tijden te voldoen aan de Europese wetgeving. De Machinerichtlijn omschrijft aan welke veiligheids- en gezondheidseisen machines binnen de Europese markt moeten voldoen. Door de toekenning van de CE-markering is een machine veilig voor gebruik. Het traject om uiteindelijk de certificering te behalen is echter complex, maar dankzij onze kennis en expertise is dit zo bereikt. Idealiter nemen we CE-markeringstraject al mee in het ontwerpproces van een nieuwe installatie, dit bespaart namelijk later in de uitvoering tijd, geld en extra werk en voorkomt bovendien problemen achteraf. Anderzijds adviseren wij ook in het aankoopproces van machines waarbij soms meerdere leveranciers betrokken zijn. In dat geval begeleiden we het traject om tot een overkoepelend CE-markering en EG-Verklaring van Overeenstemming te komen. De TÜV gecertificeerde Machine Safety Specialisten doorlopen samen met onze klanten het gehele CE-markeringsproces. We zorgen onder andere voor:

 • Een inherent veilig ontwerp
 • Productclassificatie
 • Risicobeoordeling
 • Conformiteitsprocedure
 • Technische dossiers
 • CE-conformiteitsverklaring

Op deze manier zijn alle machines aantoonbaar gescreend conform de machinerichtlijnen en wordt de veiligheid gegarandeerd.
Ook SABIC klopte bij SPIE aan voor de CE keuring.

Onze projecten

Bekijk alle berichten

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

 • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
 • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.