ATEX en explosieveiligheid

ATEX
lines-animated

De Europese ATEX 114 en 153 zijn richtlijnen met betrekking tot explosieveiligheid. Deze twee richtlijnen beschrijven de minimale eisen waaraan uw onderneming dient te voldoen om de explosierisico’s te beheersen.

ATEX 114 is een richtlijn voor apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar, onder atmosferische omstandigheden, explosieve situaties kunnen ontstaan. De ATEX 153 richtlijn heeft betrekking op de minimum voorschriften voor gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. In Nederland zijn deze richtlijnen verankerd in het Besluit Explosieveilig Materieel en de ARBO wet- en regelgeving. Installaties en werkplekken in gevarenzones moeten in overeenstemming zijn met de minimumvoorschriften uit de ATEX richtlijnen.

Voldoet uw bedrijf al hieraan? SPIE kan u van dienst zijn bij de inventarisatie hiervan en helpt u in vijf stappen naar een explosieveilige installatie en bedrijfsvoering welke geheel in overeenstemming zijn met de ATEX richtlijnen.

Vijfstappenplan

SPIE hanteert in haar aanpak een vijfstappenplan. Om een explosieveilige installatie en bedrijfsvoering te bereiken dienen alle stappen doorlopen te worden. Het stappenplan is gebaseerd op diverse Europese normen, alsmede de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor gevarenzone-indeling (NPR 7910).

Stap 1: Heeft uw bedrijf brandbare stoffen? In deze stap wordt bepaald op welke locaties brandbare stoffen aanwezig zijn en in welke hoeveelheden ze voorkomen.

Stap 2: Indeling van de gevarenzones. Als in stap 1 wordt geconstateerd dat de brandbare stoffen de minimale hoeveelheden overschrijden die in de NPR 7910 zijn gespecificeerd, dient een gevarenzone-indeling te worden gemaakt.

Stap 3: Identificatie van de ontstekingsbronnen. Na afronding van stap 2 kan de apparatuur worden bepaald welke zich binnen een gevarenzone bevindt en welke kan fungeren als ontstekingsbron.

Stap 4: Welke technische maatregelen moet uw bedrijf nemen? Uit het overzicht van stap 3 is in één oogopslag af te leiden welke apparatuur niet in overeenstemming zijn met de ATEX richtlijnen. Voor elk afzonderlijk apparaat dat niet voldoet, dienen technische maatregelen te worden genomen om conformiteit met de richtlijnen te bereiken.

Stap 5: Welke organisatorische maatregelen moet uw bedrijf nemen? Technische maatregelen alleen zijn niet afdoende. De ATEX 153 richtlijn verplicht bedrijven ook tot het nemen van organisatorische maatregelen om explosierisico’s in te dammen.

Op welke wijzen kan SPIE u ondersteunen?

SPIE kan u op verschillende wijzen ondersteunen bij het explosieveilig maken van uw bedrijf. Zo kunt u ons het complete vijfstappenplan laten uitvoeren of alleen bepaalde delen daarvan. Wilt u meer weten?

Bekijk de brochure of neem direct contact op!

Inspecties structureren en digitaliseren

Inspecties structureren en digitaliseren SPIE heeft als industrieel automatiseerder en uitvoerder een digitale omgeving met Android app ontwikkeld voor het inwinnen van complexe informatie op locatie. Onze inspecteurs worden ondersteund middels het gebruik van (EX) smartphones of tablets voor het digitaal vastleggen van de gegevens en resultaten. Met behulp van deze software is het uitvoeren van inspecties een gestructureerde taak, zodat inspectieresultaten goed worden gewaarborgd. Door de interactieve opzet van het programma krijgt de gebruiker via de app gerichte vragen gesteld die van toepassing zijn op het onderdeel waarover hij de informatie moet vastleggen.

Kwaliteitsborging

Met een gestructureerde geautomatiseerde uitvoer van de inspecties wordt reeds een hoge kwaliteit gehaald. Toch blijven er altijd interpretaties over. SPIE controleert de uitgevoerde inspecties zodanig dat deze een hoge consistentie hebben, en de inspecteurs worden continu geïnstrueerd ter verbetering van hun werk. Inspecteurs kunnen ook terugvallen op de kennis/kunde van onze engineers. Op deze wijze wordt er gegarandeerd dat de inspecties met een hoge kwaliteit worden opgeleverd.

Voldoet u nog aan de wet- en regelgeving, of twijfelt u?

Vul de 6 korte vragen van de SPIE ATEX quickscan in en wij geven een vrijblijvend advies.

ATEX

Onze projecten

Bekijk alle berichten

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.