Menu Search

Nederland wordt momenteel zwaar getroffen door het coronavirus. Onze eerste prioriteit is de veiligheid van onszelf, onze gezinnen, onze naasten en met name die van de meest kwetsbare personen in onze omgeving.

Meer dan ooit is voelbaar dat SPIE een essentiële schakel is in de wereld waarin we werken, wonen en leven. Wij houden de installaties van onze klanten draaiend en zorgen voor veiligheid en continuïteit. Dat is iets om trots op te zijn, maar dat brengt tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Onze kracht en vakmanschap helpen ons om oplossingen te vinden in deze moeilijke tijd. SPIE bestaat niet voor niets al 120 jaar. We hebben een sterke basis, die ons helpt om deze crisis te overwinnen. Daar gaan we samen voor zorgen.