SPIE helpt SABIC Bergen op Zoom CE-compliant te zijn.

lines-animated
Engineering Sabic

SAudi Basic Industries Corporation is een wereldleider in gediversifieerde chemicaliën en produceert verschillende soorten producten: chemicaliën, grondstoffen en hoogwaardige kunststoffen, landbouwvoedingsstoffen en metalen. De site in Bergen op Zoom produceert voornamelijk kunststof korrels en enkele producten uit de SABIC portfolio, waarvan LEXANTM (polycarbonaat) de bekendste is.

SABIC valt met hun productie onder de SEVESO wetgeving (voorheen BRZO), hetgeen impliceert dat zij aantoonbaar risico’s tot een minimum dienen te beperken. Deze risico’s kunnen een chemische, elektrische of mechanische oorzaak hebben, waartoe deze risico’s in kaart dienen te worden gebracht.

De beperking en beheersing van risico’s is wettelijk vastgelegd en dient hiermee in overeenstemming te zijn (compliant). Een onderdeel hiervan is de Conformité Européenne (CE) wetgeving, die regelt dat een product of installatie in overeenstemming is met de Europese regelgeving.

Bij SABIC worden regelmatig nieuwe productielijnen geplaatst of bestaande productielijnen aangepast. Deze productielijnen bestaan veelal uit verschillende machines en componenten met soms elk hun eigen besturing. Men spreekt in dat geval van een samenstel, waarbij elke machine en component een eigen CE-markering kan hebben. Al deze onderdelen vormen tezamen een productielijn en functioneren ook als één geheel. Het geheel dient dan CE gekeurd te worden, hetgeen SPIE voor SABIC heeft verzorgd.

Erwin Jansen, Manager Engineering bij SABIC Bergen op Zoom, licht toe: “SABIC doet momenteel veel investeringen in aanpassingen van bestaande productielijnen en compleet nieuwe productielijnen, welke in beide gevallen natuurlijk dienen te voldoen aan de huidige normen en wetgeving. Omdat we hier op site al veel samenwerken met engineers van SPIE die beschikken over medewerkers met de vereiste kennis en ervaring (inclusief TÜV-certificering), waren de lijntjes kort om dit traject met SPIE op te pakken.”

Frank Brugge, Mechanical Engineer en TüV – Certified Machinery Safety Specialist bij SPIE, vult aan: “De Machinerichtlijn, welke verplicht is vanaf 1 januari 1995, en diverse andere (product)richtlijnen, vallen onder de wetgeving. De fabrikant van een product of installatie is productaansprakelijk en wettelijk verplicht om aan de CE-markering te voldoen.”

Frank vult aan: “De fabrikant moet een EG-Verklaring van Overeenstemming afgeven. Deze juridische verklaring geeft aan dat de machine of installatie in overeenstemming is met de relevante eisen uit de Machinerichtlijn. De onderbouwing ervan is opgenomen in het Technisch (Constructie) Dossier. De uiteindelijke gebruiker -SABIC in dit geval- moet op verzoek in staat zijn de autoriteiten, bijvoorbeeld de Inspectie SZW, de technische documentatie en de EG-Verklaring van Overeenstemming te overleggen. Wij hebben de benodigde CE-inspecties en documenten voor SABIC verzorgd, zodat zij CE-Compliant zijn voor dit gedeelte”.

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.