Safety engineering

lines-animated
Safety Engineering

Een A-Z aanpak voor het identificeren van gevaren, het bepalen van de risico’s, het voorschrijven van risico reducerende maatregelen en de volledige borging en validatie.

In een technische of industriële omgeving staat veiligheid voorop, voor zowel medewerkers als de omgeving. Veiligheidsrisico’s moeten beheerst worden om mogelijk gevaar te reduceren. Enerzijds wordt dit gewaarborgd door wet- en regelgeving, waar specialistische kennis nodig is op vlak van compliancyAnderzijds zijn vaak aanvullende veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Bij SPIE kijken we integraal naar alle veiligheidsaspecten en ondersteunen we op diverse vlakken gedurende de gehele levenscyclus van een installatie. Dit doen wij onder andere door het systematisch in kaart brengen van de gevaren binnen processen en/of installaties, zodat de maatregelen getroffen kunnen worden. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving zowel binnen als buiten, vandaag en in de toekomst.

Gevarenidentificatie (HazID en HAZOP)

Voor het inventariseren van gevaren en bedreigingen starten onze engineers het liefst zo vroeg mogelijk in het proces om onnodig werk en kosten te besparen. Dit start bij een HaZID-studie (Hazard Identification), waarbij gevaren worden geïdentificeerd en geclassificeerd in de conceptuele fase van het ontwerp.

In de volgende fase, tijdens de HAZOP-veiligheidsstudie (Hazard and Operability), komen al onze disciplines en die van onze klant samen om op een systematische wijze de risico’s van processen in kaart te brengen voor zowel nieuwe als bestaande faciliteiten. Een HAZOP-studie gaat in op zowel technisch als op menselijk falen, waarbij ook eventuele gevolgen voor de (in)directe omgeving worden meegenomen. HAZOP-studies worden in verschillende fases van het project uitgevoerd, vanaf het ontwerp tot aan de installatie alsook de productie en bij modificaties. Het proces van een HAZOP-studie met het team van deelspecialisten dient door een onafhankelijke begeleider te worden aangestuurd en bewaakt. Deze HAZOP-lead (voorzitter of facilitator) stuurt aan op een effectieve toepassing van kennis, op een efficiënte werkwijze en op reële uitkomsten. Het vastleggen van de diverse aspecten wordt gedaan door een secretaris (scribe). Beide rollen kunnen door ons worden ingevuld.

Risicobepaling (SIL classificatie of LOPA)

De volgende stap is het evalueren van de risico’s die zijn geïdentificeerd tijdens de HAZOP. De LOPA (Layer of Protection Anaysis) laat zien of de (nieuw) bedachte en/of reeds getroffen maatregelen de risico’s voldoende reduceren en beheersen. Het risiconiveau wordt door ons bepaald aan de hand van de SIL methode.

Compliancy Veiligheidsstudies zoals HazID, HAZOP, LOPA en SIL zijn onderdeel van ons brede en geïntegreerde aanbod op gebied van veiligheid en compliancy. Gedurende de hele levenscyclus van een installatie, van ontwerp tot aan ontmanteling, kunnen wij namelijk ondersteunen. Zo hebben wij ook specialisten in huis op het gebied van explosieveiligheid (ATEX), CE-markeringen voor machines, Warenwet Besluit Apparatuur (WBDA) en FME(CA) zodat alle machines veilig en verantwoord gebruikt, bediend en onderhouden kunnen worden.

Borging en validatie van beheersmaatregelen

Nadat de risico’s zijn geïdentificeerd, geclassificeerd en de getroffen beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd moeten deze worden geborgd en minimaal om de vijf jaar worden gevalideerd. Zeker in een veranderende omgeving kan een proces ook binnen deze vijf jaar al gereviseerd moeten worden. Ook dan staan onze specialisten klaar met een advies op maat.

Compliancy

Veiligheidsstudies zoals HazID, HAZOP, LOPA en SIL zijn onderdeel van ons brede en geïntegreerde aanbod op gebied van veiligheid en compliancy. Gedurende de hele levenscyclus van een installatie, van ontwerp tot aan ontmanteling, kunnen wij namelijk ondersteunen. Zo hebben wij ook specialisten in huis op het gebied van explosieveiligheid (ATEX), CE-markeringen voor machines, Warenwet Besluit Apparatuur (WBDA) en FME(CA) zodat alle machines veilig en verantwoord gebruikt, bediend en onderhouden kunnen worden.

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.