Hoogspanningslijnen

Oplossingen voor het hoogspanningsnet

lines-animated
Hoogspanningslijnen

De energietransitie heeft een grote impact op het hoogspanningsnet in Nederland. De vraag naar energie stijgt mede dankzij het grotere energieverbruik in huishoudens en kantoren, door de opwarming van de aarde en de toename van de wereldbevolking. Nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen zijn nodig en bestaande verbindingen dienen meer capaciteit te krijgen. SPIE zet haar expertise in om het hoogspanningsnet geschikt te maken voor morgen. Dankzij onze jarenlange kennis, ervaring én onze duurzame blik op de toekomst zijn wij de juiste partner om oplossingen te bieden voor hoogspanningslijnen en hoogspanningsmasten.

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren, monteren, renoveren, demonteren en onderhouden van hoogspanningslijnen en hoogspanningsmasten. Door onze jarenlange ervaring en continue doorontwikkeling hebben wij het vakmanschap om elke uitdaging met betrekking tot hoogspanningslijnen aan te kunnen gaan. Zo beschikken we over de juiste engineeringssoftware, een uitgebreid, modern materieelpark, meerdere sets noodmasten en 100 enthousiaste collega’s die alles van ontwerp, projectmanagement, uitvoering en omgeving weten.

Oplossingen voor hoogspanningslijnen

Naast vakwerkmasten voert SPIE ook werkzaamheden uit in de zogeheten wintrackmasten, waarmee een forse reductie in de magneetvelden wordt gecreëerd. Deze wintrackmasten werden al eerder geplaatst bij Bleiswijk, rond Beverwijk en zorgen ook voor de hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem en Wesel. Momenteel vindt de geleidermontage in Wintrackmasten plaats tussen Borssele en Rilland (project ZW-380) en tussen Vierverlaten en Eemshaven (Project NW-380). SPIE ontwikkelde voor deze innovatieve masten een aantal hulpmiddelen, verzorgde gebruikersinstructies en ontwikkelde werkmethodieken voor het uitvoeren van onderhoud in deze masten.

Wintrackmast
Wintrackmasten

Rollengordijn voor het aanbrengen van geleiders

Het aanbrengen van nieuwe geleiders en het vervangen van bestaande geleiders, vindt vaak plaats in complexe omgeving van kruisingen met aanwezige infrastructuur. Onderdeel van de werkzaamheden is het voorkomen van hinder en gevaarlijke situaties voor de omgeving. Om bij complexe kruisingen (met autosnelwegen, spoorlijnen, etc.) de overlast door het plaatsen van veiligheidsjukken en/of langdurige stremmingen te minimaliseren wordt een speciale montagemethode toegepast waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd “rollengordijn”. Dit montagehulpmiddel voorkomt dat geleiders naar beneden kunnen vallen op de ondergelegen infrastructuur. Hierdoor kunnen stremmingen van wegen en spoorlijnen tot een minimum beperkt blijven. Ook het plaatsen van veiligheidsjukken is dan overbodig.

Rollengordijn

Dankzij onze kennis en ervaring op het gebied van hoogspanningslijnen zijn we in staat slimme werk- en onderhoudsmethodes te ontwikkelen, met aandacht voor de omgeving, flora en fauna.

Onze projecten

Bekijk alle berichten

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.