Overstromingsmaatregelen: SPIE installeert vier rolpoorten in Zeebrugge

lines-animated
Rolpoorten in Zeebrugge

De haven van Zeebrugge (BE) vormt een zwakke schakel op het gebied van kustveiligheid. Bij zware stormvloed kan Zeebrugge en het achterland overstromen en is er een groot risico op slachtoffers en schade. Om dat te vermijden is er een stormmuur gebouwd. Om de Loodswezenstraat toegankelijk te houden, is er een rolpoort ingebouwd in een betonnen omkadering. De rolpoort zal enkel bij zware storm dichtgezet worden. Ter hoogte van de Visartsluis (tussen de Kapitein Fryattstraat en de sluis) komt geen stormmuur omdat daar de nieuwe zeesluis gebouwd wordt.

Het tweede stuk stormmuur start aan de toegang van de terminal in de Zweedse kaai en eindigt aan de Vandammesluis. Deze stormmuur komt op de grens tussen het bestaande fiets- en voetpad en de terreinen van MBZ te staan. In deze stormmuur zijn twee typen van mobiele keringen toegepast: rolpoorten en schotbalken.

Eén grote rolpoort is geplaatst ter hoogte van C.RO om uitzonderlijk verkeer tot de haven toe te laten. Deze zal bijna altijd gesloten zijn. Ter hoogte van de uitkijkpost aan de Vandammesluis zijn twee kleinere rolpoorten geplaatst. De twee mobiele keringen met schotbalken zijn links en rechts van de uitwateringsconstructie aan de Vandammesluis geplaatst. Deze zullen bijna altijd gesloten zijn. Enkel als er onderhoud moet gebeuren aan de haveninstallatie zullen ze open gezet worden. SPIE heeft in samenwerking met Aggéres in opdracht van Verhelst Group voor Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) vier grote stormpoorten te Zeebrugge in België ontworpen, vervaardigd, gemonteerd en geleverd. De rolpoorten (ook wel stormpoorten genoemd) zijn beweegbare waterkeringen in coupures.

Begin juni zijn de mobiele waterkeringen aan de Belgische kust in Zeebrugge opgeleverd. Het gaat hierbij om vier stuks elektromechanisch aangedreven stalen rolpoorten met verschillende afmetingen tot wel 16 meter lang, 1,6 meter hoog en 1 meter breed. In het geval van hoog water kunnen deze robuuste mobiele waterkeringen gesloten worden, waardoor de volledige hoogwaterkering het achterliggende Zeebrugge zal beschermen.

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website