Lagere kosten, hogere betrouwbaarheid

lines-animated
Afvalverwerking

Met vier aparte verbrandingslijnen is de afvalenergiecentrale in Moerdijk een ingenieuze installatie. Essentieel in het verbrandingsproces is het voeden van de verbrandingslijnen. Met andere woorden: de kranen die het huisvuil oppakken en transporteren mogen niet stilliggen. Door optimalisatie van het onderhoud wist SPIE de beschikbaarheid van de kranen te vergroten en dat leverde enorme kostenbesparingen op.

Sinds 1997 wordt restafval uit Nederland, Engeland en Ierland in Moerdijk verwerkt tot energie. Hier wordt jaarlijks maar liefst een miljoen ton huishoudelijk afval en bedrijfsafval verbrand. Met de warmte die vrijkomt van het verbrande afval wordt elektriciteit opgewekt. Een ingenieus verwerkingsproces.

Afvalverwerking onderhoud SPIE
Afvalverwerking onderhoud SPIE

Afval wordt aangeleverd in de loshal en wordt bewaard in de bunker. Daarna kan het verwerkingsproces beginnen: drie huisvuilkranen worden ingezet om het afval met grijpers op te pakken, te verplaatsen, te mengen en naar vultrechters te transporteren. Via de trechters gaat het vuil naar de ketels waar het verbrand wordt. De warmte die bij de verbranding vrijkomt, verwarmt water en zo ontstaat stoom. Dit levert jaarlijks circa 110.000 megawattuur (MWH) elektriciteit op.

De uitdaging

De drie huisvuilkranen die de verbrandingslijnen voeden, vormen een belangrijk onderdeel van het primaire proces. Als de kranen defect zijn, ligt de totale installatie stil en dat kost geld. En doordat onderhoud in de afgelopen jaren regelmatig was uitgesteld, waren er regelmatig storingen. SPIE Maintenance Solutions werd gevraagd om:

  • de beschikbaarheid van de kranen te verbeteren;
  • de betrouwbaarheid van de kranen te verbeteren;
  • kostenreductie te realiseren voor het onderhoud;
  • inkomstenderving te verlagen door onvoldoende of geen elektriciteitsproductie.

Onze aanpak

Om de onderhoudstaken te optimaliseren kijkt SPIE breder dan de assets. We namen onder meer de organisatie en het onderhoudsproces onder de loep. Wat kan er slimmer georganiseerd worden? Dit past binnen onze visie ‘Maintain2Improve’, waarbij alle tandwielen in het proces met elkaar in verbinding staan. Wij zien factoren als cultuur, communicatie en samenwerking als hét smeermiddel voor een optimaal onderhoudsproces.

Maintain 2 Improve
Maintain 2 Improve

Op basis van inspecties en data bleek dat het onderstel en de infrastructuur van de huisvuilkranen de grootste oorzaak waren van toenemende storingen en kosten. De rails en wielen veroorzaakten veel trillingen en torsie aan de kranen. SPIE adviseerde, en coördineerde de uitvoering, daarom om de versleten kraanrails, wielen, kraanrijmotoren, tandwielkasten en dwangrollen van de kranen te vervangen.

We waren betrokken bij het inrichten van de onderhoudsconcepten en bij de organisatie van directe verbeterprojecten. Wekelijks bespraken we de procedures en continuïteit met de klant, waardoor het prestatievermogen van de installatie is verbeterd.

Toegevoegde waarde

Vanuit ons vakmanschap zijn we gedreven om een bijdrage te leveren aan het succes van de afvalenergiecentrale in Moerdijk. We voelen ons verantwoordelijk. Zo bewijzen we met deze opdracht dat we - naast de inzet van ons reguliere vakmanschap - ook het brede proces helpen verbeteren. Het resultaat van een goed onderhoudsconcept was enorm. De kosten voor het onderhoud van de huisvuilkranen daalden met 79% en de derving door productieverliezen daalde met 97%.

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.