Menu Search

Young SPIE, kennis- en netwerkplatform vóór en dóór jonge SPIE-medewerkers.

In 2015 is binnen SPIE Nederland Young SPIE opgericht. Young SPIE is een kennis- en netwerkplatform vóór en dóór jonge SPIE-medewerkers. Hierbij gaat het om alle medewerkers t/m 35 jaar, ongeacht functie, genoten opleiding of vakgebied waarin zij werken.

Het platform wil de samenwerking en kennisdeling tussen al deze jonge SPIE-medewerkers stimuleren, bijdragen aan persoonlijke groei en de binding met SPIE vergroten. Door middel van het samenbrengen van jonge medewerkers met verschillende achtergronden, faciliteert Young SPIE een platform waarin medewerkers elkaar beter leren kennen, nieuwe inzichten tot stand komen en waar nieuwe initiatieven worden ontplooid.

Young SPIE 2.0

Young SPIE heeft een aantal doelen. We willen een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving voor jonge medewerkers creëren, de binding van medewerkers met SPIE versterken en het uitwisselen van kennis stimuleren. Om deze doelen te blijven halen, is de organisatie van Young SPIE, in overleg met het MT van SPIE Nederland, begin 2017 verder geprofessionaliseerd: we noemen het Young SPIE 2.0.

Een belangrijke doelstelling voor Young SPIE 2.0 is dat we een gemixte samenstelling van de SPIE medewerkers t/m 35 jaar willen bereiken. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we de leidinggevenden bij SPIE gevraagd om alle jonge medewerkers de ruimte te bieden om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten.

Young SPIE heeft sinds april 2017 een bestuur. Het bestuur zal gaan werken aan een aantal vernieuwingen en er voor zorgen dat er in de toekomst weer leuke en interessante activiteiten georganiseerd zullen gaan worden. Vol enthousiasme en nieuwe ideeën gaan zij aan de slag om Young SPIE nog beter op de kaart te zetten. Daarnaast heeft Young SPIE 7 actieve leden die zich vooral bezig houden met het organiseren van activiteiten.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Coen Roberts

+31 (0)6 204 460 99 coen.roberts(at)spie.com