Trendblog – City Networks Smart City

lines-animated
SPIE Montpellier

Mobility: Urban

In de huidige Westerse maatschappij is het duidelijk zichtbaar dat overheden en grote overkoepelende organisaties zich steeds meer bezig houden met een duurzame en circulaire toekomst als gevolg van klimaatverandering en uitputting van onze grondstoffen. Gerald Koenis, Business Development Manager bij SPIE Nederland, werkt al ruim 12 jaar bij SPIE. De verschuiving van focus binnen verkeer en vervoer is hem niet ontgaan. Binnen de diverse Europese SPIE-landen is een werkgroep (Group Committee) voor City Networks Smart City opgesteld, met als subgroepen Airfields, Roads, Waterways en Urban. Hier heeft Gerald zitting in en is hij voorzitter van het onderdeel Urban. Er wordt binnen het gebied Urban duidelijkheid belicht naar de aansluiting en ondersteuning die SPIE biedt richting milieubehoud en circulariteit met betrekking tot mobiliteit in stedelijke omgevingen.

Maar de nu nog zichtbare attributen langs wegen, zoals bijvoorbeeld informatieborden, reisinformatie en ticketing bij tram- en bushaltes, verkeerslichten, parkeerinformatie en dynamische verkeersborden, zullen in de toekomst (deels) verdwijnen. Daarnaast zullen ook nieuwe mobiliteitsystemen ontstaan zoals onbemande (transport) voertuigen op de weg, op het water of door de lucht. Elektrische (contactloze) laadpunten, beeldsystemen en sensoren zullen ook geïnstalleerd worden in onze stedelijke omgeving. Al deze en nieuwe systemen die nu meestal nog stand-alone werken zullen onderling gekoppeld worden. De voorzienende en innovatieve rol die SPIE hier al in speelde als systeemintegrator, installateur en assetprovider, zal verschuiven naar een prominentere rol als integrator en assetmanager samen met het faciliteren in mobiliteitsdata. Voertuigen zoals vrachtwagens, auto’s en tweewielers zullen autonoom worden, e-mobility zal mogelijk als tussenstap dienen richting de waterstofeconomie maar tot die tijd zullen er nog heel veel laadsystemen geplaatst worden inclusief de benodigde kabel-infrastructuren. Een van de grootste elementen van deze verandering is vooral databeveiliging. Alle verzamelde -en in de toekomst te verkrijgen- data zal ergens moeten worden ‘opgeslagen’, zal moeten voldoen aan de AGV maar ook ‘open’ en toegankelijk zijn voor iedereen.

Zo zijn er voor meerdere verkeersmanagementsystemen al gekoppelde datalakes: plaatsen waar de data wordt uitgelezen en predictive wordt gemaakt. Zelflerende algoritmes worden “ontdekt”, ticketingsystemen worden ingericht en sensoren worden geïnstalleerd. Dagelijks worden enorme hoeveelheden data verzameld. Dankzij informatie- en communicatietechnologieën gebeurt dit inmiddels al real-time. Hierdoor kunnen diezelfde gegevens direct verwerkt en gepresenteerd worden om sneller acties te kunnen ondernemen die hieruit volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld auto’s met een hogere CO₂-uitstoot bij het naderen van een stad, een parkeerplaats toegewezen krijgen aan de rand van deze stad. In geval van hybride zal overgeschakeld worden op elektrisch. Dit alles om het centrum schoner te houden.

SPIE is al jaren actief binnen Europa om de vervoersnetwerken in steden slimmer en veiliger te maken. Zo worden al lange tijd inductielussen in het wegdek aangelegd om de verkeersstromen te vergemakkelijken en te versnellen, maar ook om bijvoorbeeld nooddiensten te prioriteren. Deze sensoren zijn gekoppeld aan de verkeerslichten waardoor een ambulance direct door kan rijden. Ook drukte in bepaalde steden wordt verminderd door het inzetten van sensoren en camera’s. Beschikbare parkeerplaatsen worden aangegeven bij autobestuurders, informatieborden van het openbaar vervoer zorgen voor een vlotte publieksstroom op de stations, en voetgangersoversteekplaatsen worden veiliger gemaakt door extra signalering waardoor het aantal verkeersongevallen is teruggelopen. Dit zijn allemaal enorme verbeteringen op het gebied van doorstroming en veiligheid binnen stedelijke gebieden.

Deze Smart Mobility zorgen voor steeds meer veilige, vlotte en dus ook duurzame verkeers- en vervoerssystemen. Weggebruikers anticiperen nu al beter op verkeersonveilige situaties doordat meer informatie beschikbaar is. De potentie van smart mobility benutten we volop door gebruik te maken van technologische vooruitgang in digitalisering en automatisering van mobiliteit.

Data speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij en robotisering heeft een groeiende impact op vele facetten van de samenleving, waaronder met name ons verkeers- en vervoerssysteem. De maatschappelijke mogelijkheden die worden geboden door nieuwe technologie dienen gekoppeld te worden aan duurzaamheid, veiligheid, privacy en cybersecurity. We moeten hierin vooruit denken om voorbereid te zijn op de toekomst. SPIE zal hier een grote rol in spelen, we helpen mee de smart mobility naar een hoger segment te tillen.

Jacco Saaman: Business Development & Innovation Director SPIE Nederland

“In de toekomst moet smart technology worden ingezet ten dienste van de mensen die er wonen: hen gezond houden, met anderen in contact brengen, ervoor zorgen dat ze genoeg energie hebben wanneer nodig en bijdragen aan een schoon milieu. De belangrijkste gebieden waarop smart technology wordt ingezet zijn gezondheid, de energietransitie, duurzaamheid, veiligheid, cybersecurity en mobiliteit. Voor deze TrendBlogs gaan we, dankzij de internationale samenwerking van de SPIE groep, dieper in op de mobiliteitsvraagstukken die vandaag de dag spelen.”

Mario Brusselman: Director Infrastructure SPIE Belgium

“Onze ambitie is om onze klanten te ondersteunen op weg naar duurzamere mobiliteit en wij hebben de vaardigheden en de technische middelen om dat te doen. Zo hebben we in heel Europa dezelfde doelstelling: technisch innoveren en het verminderen van CO₂ in steden via mobiliteit. Door middel van deze TrendBlogs brengen we steeds een ander onderdeel van mobility aan het licht. Het belang en de uitvoering van verduurzaming is namelijk per mobiliteitsvraagstuk verschillend. SPIE is actief in diverse landen en wij willen onze opgedane kennis graag aan de markt tonen om te laten zien wat nu al mogelijk is. Wij zijn de integrator van het mobiliteitsysteem dat klanten nodig hebben en werken samen met onze partners en leveranciers om dit te leveren, te onderhouden en te beveiligen om zo onze klanten te helpen het beste resultaat te behalen.”

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.