Toekomstbestendig middels flexibiliteit in energiesystemen

Trend Blog – Energietransitie, Waterstof.

lines-animated
Trendblog afbeelding

Mijn naam is Rogier Paanakker. Sinds 2008 ben ik in dienst bij SPIE, met als meest recente rol die van Business Unit Manager binnen het marktsegment Industry services, met de focus op Noordoost Nederland. Vanuit deze rol heb ik intern veel aansluiting met collega’s vanuit diverse andere marktsegmenten en Business Units. Hierdoor kan ik vrij goed de diversiteit in vraag en aanbod van de diverse klanten en SPIE met elkaar matchen. Dit is een groot voordeel als ik kijk naar de enorme energietransitie waarin wij ons bevinden. Want naast de klimaatopgave hebben wij ook een enorme maatschappelijke opgave waarin een emissiearme, schone en veilige leefomgeving centraal staat.

Ook ben ik één van de spokesmen voor de SPIE Group H2 Committee voor waterstof. Hierin kijken we echt naar het landschap van waterstof en wat daarin de toegevoegde waarde voor SPIE Nederland is. Als je kijkt naar de actuele mobiliteit zie je dat hier ook vraag naar is in Nederland. Zo mag er bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht al geen voertuig meer de stad in dat CO2 uitstoot heeft. Deze dienen elektrisch te zijn, of op waterstof te functioneren.

“Het ‘slim’ koppelen van de diverse energiesystemen gaat problemen voorkomen.”

Om deze opgaven, lees: doelstellingen, te behalen is mijn overtuiging centraal hierin. Hierdoor zie ik dat de traditionele energie infrastructuren niet toereikend zijn voor de huidige, maar vooral niet voor de toekomstige behoefte. Eén van de meest belangrijke tekortkoming is namelijk het gebrek aan flexibiliteit in de huidige energiesystemen. Wat ik hiermee bedoel is het meest eenvoudig uit te leggen middels het voorbeeld van energie uit de wind en de zon. Als wij deze energie ‘s avonds nodig hebben, is er geen wind en zon aanwezig. Wij dienen deze energie dus middels een ander systeem ‘op te kunnen slaan’. Door diverse systemen zoals opwekking, verbranding, transport en opslag slim aan elkaar te koppelen, kan er een goede afstemming ontstaan tussen de vraag en het aanbod van de energie.

De veelbesproken klimaatneutrale waterstof zou hier één van de slimme koppelingen kunnen zijn. Waterstof als vloeibare of gasvormige energiedrager heeft namelijk vele toepassingen. Naast het opslaan, transporteren en verbranden van waterstof, is het ook mogelijk om deze om te zetten naar elektrische energie. Hiermee is het in potentie een zeer slimme en flexibele oplossing voor zowel de huidige en toekomstige vraag, maar ook voor het aanbod van energie.

Voordat het zover is dient er natuurlijk nog veel te worden ontwikkeld en geïnvesteerd in nieuwe technische systemen en oplossingen. Je ziet daarom momenteel steeds meer initiatieven op het gebied van waterstof. Vaak zijn deze systemen en oplossingen qua toepassingsgebied nieuw, maar gebruikelijk qua techniek. Vandaar dat SPIE Group wereldwijd een H2 committee is gestart om over de landen heen kennis en ervaringen bij haar klanten te delen wat mogelijk verdere ontwikkelingen stimuleert. In deze is het natuurlijk ook een weg van de lange adem, vanuit mijn rol als lokale ambassadeur van SPIE zijn wij een essentiële schakel in de energietransitie en is het onze missie om proactief te participeren in deze ontwikkelingen.

Natuurlijk is waterstof niet de enige oplossing in het flexibiliseren van onze energiesystemen: er zijn nog diverse andere zeer goede en succesvolle mogelijkheden, toch hoop ik met deze blog een stuk bewustwording te hebben gecreëerd dat als wij doorgaan met dezelfde manier van denken zoals wij als jaren doen, wij nooit een verandering in gang gezet krijgen, welke hard nodig is om onze doelstellingen te halen.

Ik ben ervan overtuigd dat ondernemerschap, volhardendheid en zingeving een katalyserende werking hebben in het behalen van onze doelstellingen.

 

Belang

“Ik ben ervan overtuigd dat ondernemerschap, volhardendheid en zingeving een katalyserende werking hebben in het behalen van onze doelstellingen.”

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website