Verbeter de luchtkwaliteit door optimale ventilatie

lines-animated
Ventilatie

Naar kantoor, school of de bioscoop. Gebouwbeheerders willen dit weer snel mogelijk maken. Hiervoor moeten ze een veilige werk- en verblijfsomgeving kunnen waarborgen. De kwaliteit van de luchthuishouding is daarbij van essentieel belang. SPIE (voorheen Worksphere) helpt hierbij met oplossingen op maat.

Wat is nu de luchtkwaliteit in je gebouw? Waar zitten de zwakke plekken van het ventilatiesysteem? En hoe bereiken we een optimale ventilatie? Op deze vragen geven onze specialisten antwoord. Daarbij werken we met de aanbevelingen en normen van onder meer het RIVM, Techniek Nederland en ISSO. Zo zetten we onze kennis en expertise in om een zo veilig mogelijke leef- en verblijfsomgeving te creëren.

Ventilatie is complexer dan je denkt

De precieze rol van areosolen bij de verspreiding van het coronavirus is nog niet duidelijk. Wel weten we dat deze kleine druppels bij een goede ventilatie minder kans hebben zich te verspreiden. Het belang van ventilatie – en dus van een gezonde ruimte – is altijd al groot geweest. Door de coronacrisis is dit belang nog een stuk urgenter. Maar beter ventileren betekent niet eenvoudigweg de installatie harder zetten. Het gaat ook om hoe de luchtstromen in een ruimte lopen, hoeveel lucht er wordt rondgepompt en hoe de toe- en afvoer verloopt. Pas als we de complete luchthuishouding in kaart hebben gebracht, valt te bepalen wat de beste oplossing is voor het gebouw en voor afzonderlijke ruimtes. Een standaardoplossing bestaat niet. Daarvoor lopen de omstandigheden per gebouw te veel uiteen. Een bioscoop vraagt nu eenmaal een andere aanpak dan een kantoorpand. Hoe we precies te werk gaan, lees je in dit stappenplan.

Stap 1: Scan

Zoveel mogelijk bereiken met de al aanwezige ventilatiesystemen en aanvullende systemen, dat is altijd ons uitgangspunt. Daarom starten onze specialisten met een ventilatie-scan van de huidige situatie. Daarbij gebruiken we beschikbare meetgegevens en benchmark-data afkomstig uit ons digitale platform PULSE Core 3.0. Waar nodig plaatsen we tijdelijk sensoren of zetten we geavanceerde meetmethoden in, zoals rook en infrarood, om luchtstromen in kaart te brengen.

Stap 2: Analyse

Na de scan volgt de ventilatie-analyse, waarbij onze ventilatiespecialisten een risico-inventarisatie maken. Ze beschrijven daarin de risico’s voor de gebouwventilatie en doen voorstellen voor concrete maatregelen. Als opdrachtgever bepaal je welke daarvan je wilt laten uitvoeren. Hierbij weeg je het risico, de noodzakelijke beheersmaatregelen en het bedrijfseconomische belang tegen elkaar af. Soms kunnen we met wat kleine aanpassingen al veel verschil maken. Zo voorkomen we dure en tijdrovende maatregelen. Ook doen we aanbevelingen over het gebruik van het pand, bijvoorbeeld om het aantal mensen per ruimte te beperken.

Stap 3: Realisatie

Heb je een keuze gemaakt? Dan gaan onze specialisten over tot de ventilatie-realisatie. Ze voeren de maatregelen snel en flexibel uit.

Stap 4: Prestatie

Als je wilt kunnen we de resultaten van de gerealiseerde maatregelen blijven monitoren: de ventilatie-prestatie. Luchtkwaliteit-sensoren gekoppeld aan ons digitale platform PULSE Core 3.0 meten, analyseren en rapporteren real-time de luchtkwaliteit. Zo kun je als gebouwbeheerder de gebruikers continu informeren over de luchtkwaliteit. Met als belangrijkste doel dat er een veilige omgeving ontstaat, op basis van de wettelijke vereisten.

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website