Inzet voor de energietransitie

lines-animated
Windenergie

SPIE zet zich in voor het zoeken naar oplossingen voor de klimaatverandering en manifesteert zich als een belangrijke partner in projecten die gericht zijn op het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix. Onze experts zijn niet alleen deskundig, maar vinden ook dat coördinatie en samenwerking uiterst belangrijk zijn voor deze transitie. Peter Grispen, Business Development Manager bij SPIE aan het woord:

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de Europese landen op het gebied van energietransitie?

In Nederland hebben we een van de beste distributiesystemen ter wereld en dat met de laagste uitvaltijd: ongeveer 20 minuten per jaar tegenover 71 minuten in Frankrijk en 90 minuten in het Verenigd Koninkrijk. Op Europees niveau zal de grootste uitdaging voor de netbeheerders erin bestaan de kwaliteit van de energievoorziening te handhaven op het niveau dat de landen gewend zijn, dit omdat projecten op gebied van hernieuwbare energie veel meer gedecentraliseerd zijn. Ontwikkelaars kiezen vaak voor goedkope, afgelegen grond waar het net te klein is om grote hoeveelheden energie te transporteren. Ik ben van mening dat de netwerkbeheerders samen dienen te werken met alle belanghebbenden, waaronder bedrijven als SPIE, om de beste locaties te identificeren. De uitdaging zit erin om de juiste mensen rond de tafel te krijgen.

Hoe vernieuwt SPIE de ontwikkeling van hernieuwbare energie?

Bij hernieuwbare energie staat de opslag centraal in het onderzoek. Om te voorkomen dat bedrijven die wind- of zonne-energie opwekken hun energie tegen marktprijzen moeten verkopen als die prijzen te laag zijn, moeten ze de energie kunnen opslaan in accu’s of een ander energieopslagsysteem. In Nederland overlegt SPIE met een bedrijf in het zuiden van het land om een ondergrondse wateropslag te ontwikkelen. Ze willen een pompinstallatie onder de grond bouwen, zo groot als een elektriciteitscentrale van ongeveer 1.400 MW, die zal worden aangesloten op het 380kV-net. Hier komt SPIE in het spel.

Wat zal in de toekomst de rol zijn van SPIE in deze industrie?

We hoeven niets nieuws uit te vinden om energie te besparen. We hoeven alleen maar nieuwe combinaties te vinden. Zo heeft SPIE bijvoorbeeld een innovatieprijs gewonnen voor het aansluiten van een nieuwe zonne-energiecentrale aan een gasgestookte elektriciteitscentrale die gebruik maakt van krachtige elektrische railsystemen in plaats van het net te vergroten. Dat heeft miljoenen euro’s bespaard. Door haar vermogen om uitdagingen vanuit een ander perspectief te bekijken blijft SPIE een belangrijke partner voor de energie-industrie.

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.