FMECA-module voor industrie

FMECA
lines-animated

Om voor industriële assets de relatie tussen kosten, risico’s en performance inzichtelijk te maken maakt SPIE gebruik van de FMECA-methodiek. FMECA is een afkorting voor Failure Mode Effect & Criticality Analysis. Dit betekent dat we onderzoeken (Analysis) op welke wijze een installatie kan falen (Failure Mode) en welk effect (Effect) dit heeft. Vervolgens bepalen we de criticaliteit (Criticality), ofwel hoe erg vinden we het effect dat optreedt bij het falen. Op deze manier identificeren we onacceptabel faalgedrag en stellen we vast welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden. Wat de methodiek van SPIE kenmerkt, is de overzichtelijke kosten- en risicoanalyse, die je in eenvoudige stappen helpt om de meest kostenefficiënte maatregelen te treffen om de risico’s op beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid en compliance binnen de acceptabele grenzen te houden.

Vanaf heden kunnen de maintenance engineers van SPIE gebruik maken van een webbased FMECA-module. Deze tool is in eigen beheer ontwikkeld met als doel de informatie en besluitvorming naar een optimale performance in relatie tot kosten en risico’s te borgen bij de klant. Dit op een wijze waarop de informatie en uitkomsten inzichtelijk en toegankelijk zijn als basis voor continue verbetering. Daarnaast zorgt de tool voor een eenduidige werkwijze van de maintenance engineers.

Werkwijze

SPIE ondersteunt verbeteringsprocessen in de industrie op het gebied van onderhoud. Deze trajecten worden gekenmerkt door het gezamenlijke karakter. De klant heeft de specifieke kennis en wil dit geborgd zien in hun eigen organisatie en SPIE voegt kennis op het gebied van methodieken en verbeteringen en focus toe. Ook in de FMECA-methodiek komt dit tot uiting: SPIE laat de module achter bij de klant en zal waar nodig hulp bieden bij aanpassingen, de verbetering en de aansluiting naar andere methodieken en organisatorische aspecten. Altijd met als doel een optimale performance van de assets in relatie tot risico’s en kosten.
FMECA werkwijze SPIE

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website