Menu Search

Op dinsdag 12 april, tijdens het Business Event ‘InSPIErations’, had Young SPIE niet alleen een stand op de beursvloer, maar werd er tevens een activiteit georganiseerd. 36 Enthousiaste jonge collega’s arriveerden om 12.00u bij de Van Nelle fabriek in Rotterdam, waar, na de lunch, werd gestart met de uitleg van de dag.

De deelnemers werden in 8 teams verdeeld en deze teams mochten aan de slag met één van de thema’s van InSPIErations, toegespitst op één van de marktsegmenten van SPIE. Hierbij was het de uitdaging om als team te komen tot een nieuw, innovatief en toepasbaar idee wat SPIE zou kunnen gaan uitvoeren als antwoord op een van de toekomstige uitdagingen/kansen die op dat gebied spelen.

Na de uitleg verplaatste de groep zich naar de zaal waar de talkshow met Humberto Tan plaats vond. Tijdens dit tafelgesprek kwamen alle marktsegmenten aan bod en tevens werden de verschillende thema’s regelmatig aangehaald. Zaken als vergrijzing, duurzaamheid, verstedelijking, digitalisering en de toenemende wereldbevolking werden door de gasten gezien als uitdagingen voor de wereld van 2050.Met veel indrukken en nieuwe informatie konden de teams de beursvloer op. De teams maakten goed gebruik van het feit dat diverse SPIE-collega’s van alle disciplines op deze dag aanwezig waren, en spraken ook met klanten, leveranciers en partners van SPIE. Immers, een (innovatief) idee is pas van waarde als dit ook gedragen wordt door de klant (behoefte) en past binnen de strategie en competenties van SPIE.

Aan het einde van de dag mochten de 8 teams hun idee pitchen voor een jury. Na een warme hap en het maken van een poster, waren alle teams klaar voor het moment suprême. De jury bestond uit experts binnen de verschillende marktsegmenten van SPIE: Wouter Bijl voor Energies, Danny Boer voor Smart city, Erwin Petersen voor Industry services en Louis Besters / Jaap Verhage voor E-fficient buildings. Overkoepelend beoordeelde Anita Holst de teams vanuit haar MVO-perspectief. Uiteindelijk oordeelde de jury dat alle 8 ideeën goed en bruikbaar zijn voor SPIE. “Het beste idee is eigenlijk een combinatie van alle presentaties die zojuist gegeven zijn”, aldus Louis Besters namens de jury. Hij raadde de deelnemers dan ook aan om vooral met elkaar in contact te blijven en ideeën uit te blijven wisselen onder elkaar.

Uiteindelijk heeft de jury drie winnende teams gekozen. De winnende teams waren: team A & E (E-fficient buildings & Vergrijzing en de toenemende wereldbevolking) en team D (Industry services & Digitalisering). Zij mogen hun idee verder uitwerken en in juni presenteren aan het MT van SPIE Nederland.