Menu Search

Home Services Panelenbouw en besturingstechniek voor industriële toepassingen

Panelenbouw en besturingstechniek voor industriële toepassingen

Om de expertrol van de business unit SPIE Van de Meerakker optimaal in te zetten, worden de klantenwensen en -eisen al tijdens het engineeringsproces besproken. Tijdens het realisatietraject is er frequent contact om eventuele aanpassingen in goed overleg en tijdig door te spreken. Deze integrale aanpak voorkomt logistieke en technische zorgen op het vlak van panelenbouw.

De ontwikkeling in de markt laat een trend zien waarin er niet afgeweken mag worden van de afleverdatum, die overigens steeds korter wordt, maar waar wel flexibiliteit verwacht wordt in de engineeringsfase om eventuele aanpassingen nog wel door te kunnen voeren. Kennis en ervaring zorgen ervoor dat onze klanten hier aan kunnen voldoen. Indirect betekent het een kostenvoordeel; de kostbare tijd van medewerkers wordt ingezet voor de core business.

Besturingen van machines en processen worden steeds complexer als gevolg van toenemende eisen zoals veiligheid, technologie et cetera. Expertise in besturingskasten maakt dat we in innovatieve oplossingen kunnen bedenken.

Lagere Total Cost of Ownership

SPIE ontzorgt zodat bedrijven zich op hun core business kunnen richten. Door de expertise in besturingskasten garandeert SPIE een lagere Total Cost of Ownership (TCO). Dat realiseren we door middel van voorraadreductie, korte doorlooptijden, snelle inbedrijfstelling door eindcontrole en continue optimalisatie door evaluaties en kennisdeling.