Menu Search

Home Services Turnaround Management

Turnaround Management

Natuurlijk bestaan er nog onderhoudscontracten, maar liever kijken we vooruit en doen we voorspellend onderhoud. Met intelligente inspectietools kunnen we toekomstige storingen of nodige revisie en modificaties in een vroeger stadium worden opgespoord. Hierdoor wordt het onderhoud geoptimaliseerd. Op deze manier worden onderhoudsconcepten continu ontwikkeld en geïmplementeerd. Dat brengt soms best wat veranderingen met zich mee, maar de ervaring van

SPIE helpt bij het managen van dit verandertraject.Onderhoud op project- of continue basis is bij te sturen. Dat is anders bij een turnaround. Deze wordt ver van tevoren tot in detail gepland. Een fabriek of plant die helemaal stil ligt kost een hoop geld; in sommige gevallen de helft van het onderhoudsbudget! Er mag dus niet misgaan. SPIE ambieert een integrale aanpak waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer gelijkwaardig samenwerken. Dat vraagt om flexibiliteit van alle kanten. Het is een strategie die bij uiteenlopende opdrachtgevers in diverse sectoren uitstekend werkt.

SPIE heeft ruime ervaring in het management van turnarounds bij uiteenlopende opdrachtgevers in diverse sectoren, waarbij steeds gewerkt wordt volgens dezelfde strategie. Kenmerkend is de integrale aanpak tussen opdrachtgever en SPIE. Door het werken in een integraal team ontstaat een gelijkwaardigheid tussen de partijen volgens van tevoren gezamenlijk vastgestelde doelen. Dubbele functies worden voorkomen waardoor een win-win situatie voor alle betrokkenen ontstaat.

Turnaround strategie

Turnaround, beter bekend als onderhoudsstop of shutdown, is een integraal deel van het operationeel beheer van iedere fabriek of plant. SPIE zet zich in voor het belang van de klant dat de turnaround systematisch en vlekkeloos verloopt.

Een turnaround kost een opdrachtgever altijd productietijd en geld. Uit benchmarks is gebleken dat tussen 35% en 52% van het onderhoudsbudget wordt gespendeerd aan plant shutdowns. Daar komt ook nog productieverlies bij kijken, hetgeen qua budget vaak vele malen hoger is dan de daadwerkelijke uitvoerende stopwerkzaamheden.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Marthijn van Dessel

+31 (0)6 22274352 marthijn.vandessel(at)spie.com