Menu Search

Home Services Drone inspecties

Drone inspecties

Regelmatige inspectie van essentiële en kritieke onderdelen zorgt ervoor dat de productie blijft voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld op het gebied van kwaliteit, veiligheid en efficiency.

Sommige equipment, objecten en gebouwen zijn lastig te bereiken en derhalve ook moeilijk te inspecteren, waardoor onnodig hoge kosten worden gemaakt.

Door het wegvallen van fysieke inspanningen bij inspecties op moeilijke posities en op hoogtes, worden veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de medewerkers aanzienlijk verminderd. Om het vliegen met de drone veiliger te maken kan een virtuele afbakening worden opgegeven. Hierdoor kan het toestel tijdens de vlucht niet over het begrensde gebied vliegen. Risicovolle gebieden worden zo afgeschermd en gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen.

Onze drone, een Aibot-X6-V2, vliegt uiterst stabiel dankzij de zes rotors die worden aangedreven door een krachtige motor. De wettelijke hoogte om met een drone te vliegen is 120 meter. SPIE heeft een ontheffing gekregen om binnen een straal van 25 meter van het object hoger te vliegen. Alle afbeeldingen, positioneringen en gegevens die de drone registreert kunnen zo in detail worden geanalyseerd.  

Door het gebruik van de drone wordt aanzienlijk bespaard op tijd en kosten. Extra uitrustingen, zoals stellingen of hoogwerkers tijdens een inspectie, zijn immers niet meer nodig. Daarbij wordt de inspectietijd verkort en zijn er minder manuren nodig om de inspectie goed en adequaat uit te voeren.

De mogelijkheden

> Inspecties kunnen worden uitgevoerd in zowel twee- als driedimensionaal beeld
> Warmtebeelden: met behulp van de infraroodcamera kunnen warmteprofielen in kaart worden gebracht. De drone brengt zo o.a. slecht geïsoleerde plekken en hierdoor warmteverliezen in beeld.
> Door het opsporen van deze plaatsen kunnen vaak onnodige en kostbare productieverliezen in het proces voorkomen worden.
> De beelden ter plekke live (terug) zien, ook in FULL HD kwaliteit

De camera die is bevestigd aan de drone staat rechtstreeks in verbinding met een display op het grondstation. Op deze manier wordt het te scannen object direct geanalyseerd. Ook kan men ter plekke anticiperen op de situatie, met het oog op een effectieve en efficiënte vlucht. Op het in de werkbus aanwezige 32” scherm kunnen de beelden in FULL HD kwaliteit live bekeken worden.

Wist je dat SPIE op nog veel meer gebieden inspecties uitvoert?

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Johnny van der Poel

+31 (0)6 10879352 j.vanderpoel(at)spie.com