Menu Search

Home Services Assetmanagement

Assetmanagement

Hoe bepaal ik de juiste verhouding tussen de prestatie van mijn installaties, de kosten en risico’s? De huidige markt wordt gekenmerkt door een krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing, een intensiever gebruik van de assets en snelle technologische ontwikkelingen. Om een antwoord te geven op deze veranderende marktvraag is de bedrijfsvoering van SPIE gebaseerd op assetmanagement: vanuit het principe Line of Sight ondersteunen wij uw doelen die u met uw assets moet behalen.

De uitdagingen van assetmanagement

Assetmanagement is onbetwist een essentiële verbinder in het optimaal inzetten van de (beperkte) resources bij gecoördineerde activiteiten van een organisatie om waarde te realiseren uit assets. Hierbij streeft men naar een evenwicht tussen prestaties, kosten en risico’s zoals behoud van License to Operate. Structureel assetmanagement kan helpen bij het vinden van de optimale balans tussen productiviteit, beschikbaarheid en onderhoudskosten (correctief versus preventief). Met jarenlange ervaring in vrijwel alle markten met een multidisciplinaire aanpak, is SPIE is een uitstekende partner om dit traject mee aan te gaan. SPIE als Service Provider in de rol van Asset Manager.

Voorspellend onderhoud: een bijdrage aan duurzaamheid

Te vroeg onderhoud plegen of te laat resulteert in verspilling of storingen. Wat is het optimale moment van preventief onderhoud? In de meeste gevallen kan de installatie dat zelf aangeven. Hoe? Dankzij de inzichten van sensoren en datasystemen is voorspellend onderhoud (Predictive Maintenance) mogelijk. Kritieke componenten van een installatie kennen een faalcurve met een p-f interval. Vanaf het punt P op de curve is onderhoud gewenst en op punt F (van failure) komt het onderhoud net te laat.

Deze faalcurven komen tot stand door data inwinning met behulp van sensortechniek of via het uitlezen van PLC’s en SCADA. SPIE voegt aan deze ruwe data intelligentie toe middels algoritmen. Deze algoritmen zijn gebaseerd op onze vakkennis (de oude wereld) en data-analyse (de nieuwe wereld).

Proeftuin Sluis Eefde

Rijkswaterstaat heeft een programma Vitale Assets. Daarmee bereidt het zich voor op de toekomst, met name door het concept smart maintenance ‘naar de infra te halen’, en dan specifiek naar het beheer van natte objecten, zoals bruggen, sluizen en gemalen. Dat gebeurt letterlijk samen met markt. SPIE en enerGQ hebben als marktpartijen geparticipeerd in de proeftuin Sluis Eefde.

Lees meer

Onze aanpak in assetmanagement

SPIE heeft jarenlange kennis en ervaring in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van installaties. Juist hierdoor zijn wij in staat om een adviserende rol te spelen en meer waarde te realiseren uit de installaties van onze klanten. Wanneer gaat onderhoud over in renovatie of vervanging en verduurzaam je assets? Wij zorgen voor een juiste balans in de prestaties van de installaties, de kosten die daarmee gemoeid zijn en een acceptabel risico. Wij zijn de Asset Manager die uitvoert en adviseert. Dat is pas een toegevoegde waarde.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Robbert de Ridder

+31 (0)6 277 400 24 robbert.deridder(at)spie.com