Menu Search

Home Projecten Waardevolle bijdrage van SPIE aan TCO bij klanten van ADDIT

Waardevolle bijdrage van SPIE aan TCO bij klanten van ADDIT

Jaarlijkse besparing op loonkosten van door kwalitatief hoogstaande flexpool

ADDIT is een internationaal opererende onderneming en vervult de rol van Process Supplier, System Supplier en Contract Manufacturer voor een brede range van op technologie gerichte klanten. ADDIT stelt zich tot doel een vooraanstaande, internationaal opererende, toeleverancier te zijn van "high mix, low volume, high complexity" onderdelen, (applicatie)systemen en complete producten voor klanten in verschillende marktsegmenten en daarbij additioneel toegevoegde waarde te leveren aan klanten, partners en aandeelhouders. Total Cost of Ownership (TCO) staat hierbij centraal waarin ADDIT continue cost leadership aan wil tonen.

Vraagstelling

ADDIT heeft samen met een fabrikant van brillenglazen een deelmachine ontwikkeld die aan het eind van het productieproces het glas onder hoge druk los moet maken van een houder. Een hoog complex proces, waarin naast de gehele hardware ook de automatisering door ADDIT is geëngineerd. Na de prototyping fase was nog niet geheel duidelijk wanneer en in welke hoeveelheden de machines besteld zouden worden. In 2014 kwam een dermate grote order die, gezien de opleverdatum, niet door de eigen bezetting kon worden uitgevoerd. Gezien het projectmatige karakter en de snel naderende uitleverdatum was de vraag naar tijdelijk hoog gekwalificeerd personeel de enige optie.

Oplossing

ADDIT heeft contact gezocht met SPIE Planatec om te onderzoeken of er een basis kon worden gelegd voor een samenwerking. Men wilde eerst weten of SPIE past binnen de ADDIT filosofie en of SPIE voldeed aan het pakket van wensen en eisen. Al snel werd duidelijk dat er een basis was voor een samenwerking. SPIE heeft een pool van vaste mensen aangewezen die kunnen worden ingezet op basis van het uit te voeren werk. Op deze manier is er continuïteit en kan er snel worden op- en afgeschakeld. De technici gaan met een open blik meekijken en on the job verbeteringen doorvoeren aan het assemblageproces.

Resultaat

De flexpool heeft voor dit project optimaal gefunctioneerd. Er werd door ADDIT en SPIE optimaal samengewerkt door goed naar de planning te kijken en duidelijke werkafspraken te maken. Dit resulteerde in een optimale bezetting van technici zonder enige vorm van leegloop. De technici hebben tijdens het assembleren met een open blik gekeken naar het proces. Ook in het optimaliseren van dit proces heeft SPIE een rol mogen spelen.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Geert Vlasblom

+31 (0)6 51233811 geert.vlasblom(at)spie.com