Menu Search

Home Projecten Verbinding onder hoogspanning

Verbinding onder hoogspanning

De energietransitie is in West-Europa het gesprek van de dag: in 2030 moet in Duitsland en Nederland 27% van alle energie duurzaam zijn. Om die doelstelling te halen, is het niet voldoende om alleen windmolens te bouwen. SPIE Nederland en TenneT werken daarom samen aan de installatie en renovatie van de infrastructuur die nodig is om groene stroom van de productielocatie naar de consument te brengen.

Begin mei 2016 is er begonnen met de funceringswerkzaamheden voor een hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem in Nederland en Wesel in Duitsland. Diezelfde maand slaagde Duitsland erin voor 90% met duurzame energie in zijn energiebehoefte te voorzien. Een paar dagen later moesten de kolencentrales vanwege slechte weersvoorspellingen echter weer in gebruik worden genomen, terwijl de windmolens langs de Nederlandse kust door de stormachtige zeewind op topsnelheid draaiden. Deze situatie illustreert de noodzaak voor de aanleg en het onderhoud van een nieuwe energie-infrastructuur. Denk daarbij ook aan de koppeling, uitbreiding en renovatie van bestaande netten, waarmee energie efficiënter en milieuvriendelijker naar de Europese landen gedistribueerd kan worden.

Het contract dat SPIE en TenneT sloten voor de project, is een goed voorbeeld van deze nieuwe aanpak. De koppeling, die de elektriciteitsbehoefte tussen de twee landen zal reguleren, bestaat uit 54 masten en 108 pylonen op de 21 kilometer die Doetinchem van Wesel scheiden. Ze worden momenteel voor TenneT gebouwd door het consortium SPIE-Dura Vermeer (civiel ingenieursbureau). “TenneT is één van de grootste klanten van SPIE, zowel in Nederland als in Duitsland. Voor dit bedrijf bouwen we de koppeling tussen Nederland en Duitsland , leggen we 40 km aan nieuwe hoogspanningsleidingen tussen Vierverlaten en Eemshaven aan, breiden we een bestaand hoogspanningsstation in Vierverlaten uit en werken we aan een nieuw station in Zeeland“, vertelt Peter Paasse. “De overname van SAG in Duitsland belooft veel goeds voor de commerciële relatie tussen TenneT en SPIE en is een voortzetting van een lange en vruchtbare samenwerking”, voegt hij daaraan toe. Door binnen consortiums samen te werken, kan SPIE de uitvoering van de werkzaamheden aanpassen aan de eisen van TenneT. SPIE stuurt daarbij alles aan, van complexe elektrische installaties tot het welzijn van de dieren die rond de bouwlocaties aan weerszijden van de grens leven.

Fred Mastop – projectmanager, TenneT

“Wij waarderen de nauwe samenwerking met SPIE voor de verbinding tussen Doetinchem en Wesel enorm. Ik ben ervan overtuigd dat de werkzaamheden aan de hoogspanningslijnen en het herstel van de landbouwgrond in 2018 zijn afgerond, en dat onze 380 kV-projecten in het noord- en zuidoosten met SPIE een succes zullen worden.”

 

Peter Paasse – business unit manager Energies, Hoogspanningslijnen, SPIE Nederland

“Om de 6 maanden vindt er een directie-overleg plaats met TenneT en elke week voeren wij projectoverleg. Problemen kunnen meestal telefonisch opgelost worden. Dat is belangrijk, omdat SPIE Nederland hun grootste partner voor hoogspanningsleidingen en -stations is.”

 

Dyan Niens – uitvoerder, SPIE Nederland

“In de 6 jaar dat ik bij SPIE werk, was de installatie in Doetinchem de grootste waaraan ik meewerkte: het team bestaat uit 45 personen! Het werk is afwisselend, dat vind ik leuk. Bovendien is een installatie van dergelijke omvang een hele uitdaging.”

 

Gertjan Broekhuis – coördinator milieuvraagstukken, projectconsortium DW 380

“Het oosten van Nederland is een zeer agrarische regio. We moesten er goed op letten dat we de rust van de dieren niet verstoorden. Daarnaast was de ondergrond een belangrijk aandachtspunt: we gebruikten asfaltgranulaat om te voorkomen dat de grond tijdens de bouw zou inklinken. Zo konden de boeren hun land snel weer gebruiken.”

 

Jos Konings – operationeel terreinmanager, SPIE Nederland

“Ik ben begonnen bij SPIE en heb daarna 12 jaar lang bij TenneT gewerkt, om vervolgens weer naar SPIE terug te keren. Het grootste deel van de installatie- en bouwwerkzaamheden wordt door een externe leverancier uitgevoerd. Ik wil daar zijn waar het allemaal gebeurt, en zoveel mogelijk aan de hoogspanningslijnen werken.”

De nieuwe generatie hoogspanningsmasten

Hoogspanningstransmissie brengt een aantal bijzondere problemen met zich mee, te beginnen bij de hoogte van de masten. Doe moeten hoog genoeg zijn om de lijnen strak te trekken en om een veiligheidsmarge te waarborgen. De nieuwe generatie Wintrack II-masten die TenneT gebruikt, zijn niet volledig van staal, maar bevatten ook betonnen onderdelen. Daardoor is hun silhouet slanker en is de visuele impact minder. Daarnaast is het magnetisch veld rond de hoogspanningsleidingen veel mindeer krachtig. Nadat de masten door onze bouwpartners geplaatst zijn, hangt SPIE de transportleidingen voor 150 en 380 kV op. Een flinke uitdaging voor de teams, die tijdens het aanleggen van de 21 km lange verbinding de veiligheid optimaal wisten te garanderen.