Menu Search

Home Projecten Modificatie reduceert aantal storingen tot praktisch 0

Modificatie reduceert aantal storingen tot praktisch 0

Down time minimalisatie met een terugverdientijd van 1,5 jaar.

Over AEB
Voor een schone samenleving nu en in de toekomst lost AEB blijvend afvalvraagstukken op. Op een schone en verantwoorde manier haalt AEB daartoe zoveel mogelijk bruikbare stoffen uit afval. De warmte die bij verbranding van afval vrijkomt, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en woningen en bedrijven te verwarmen. Haar ambitie is dan ook om als partner op te treden in het verantwoord oplossen van afvalvraagstukken door steeds meer grondstoffen terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit het resterende afval.

Problematiek
AEB Amsterdam heeft de hulp van SPIE Numac Maintenance ingeroepen om twee essentiële bunkerkranen te analyseren. AEB verwerkt  jaarlijks 1,4 miljoen ton huishoudelijk en bedrijfsafval .  De warmte die bij verbranding van het afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen. De bunkerkranen die het afval naar de ovens voeren zijn kritische assets, die storingsgevoelig bleken.

Oplossing
SPIE Numac Maintenance startte met een uitgebreide analyse. Het bleek dat bepaalde storingen vaker voorkwamen. Een foutief ontwerp met betrekking tot de zogenaamde omvormer was hiervan de oorzaak en zorgde ervoor dat de omvormer  snel overbelast raakte. Om dit probleem op te lossen is gekozen voor een modificatie van het systeem. De omvormers werden op een andere plek ingebouwd, waardoor overbelasting niet meer mogelijk is en de functionaliteit van de kranen behouden blijft.

Resultaat
De storingen zijn teruggebracht tot praktisch 0, waardoor meteen de down time is geminimaliseerd. De investering voor deze modificatie verdient zich binnen 1,5 jaar terug.

Juiste inzichten voor juiste acties

Hans Wijmans, Senior Maintenance Engineer AEB Amsterdam over de samenwerking: “De toegevoegde waarde van SPIE Numac Maintenance kwam zonder twijfel van hun Sr. Maintenance Engineer Marco Lagerwaard die, door het verzamelen van de juiste data, analyseerde dat overbelasting de reden was van de down time en reparatiekosten”.

Op de foto van links naar rechts, Alex Barendregt (SPIE), Ingeborg Valkonet (AEB), Marco Lagerwaard (SPIE)

Wilt u meer weten over dit project?

Neem contact op met Alex Barendregt

+31 (0)6 10920623 alex.barendregt(at)spie.com