Menu Search

Home Projecten Hoogspanningslijnen en Network Solutions klaren samen TenneT-klus

Hoogspanningslijnen en Network Solutions klaren samen TenneT-klus

De business units Hoogspanningslijnen (Energies) heeft samen met Network Solutions (Smart city) een opdracht aangenomen om 417 150 kV-masten in Brabant en Limburg te voorzien van een extra aardingsvoorzieningen om het aardingssysteem (blusspoel-aarding) om te bouwen naar een starre aarding.

Dit is nodig omdat blusspoel-aarding in de toekomst niet langer hanteerbaar is zonder dat daarbij de leveringszekerheid in het geding komt. Daarom kiest TenneT ervoor om de blusspoel-aarding in de zuidelijke provincies om te bouwen naar starre-aarding, net zoals in de rest van Nederland.

In een mooie samenwerking tussen Energies en Smart city zijn alle masten geschouwd en in kaart gebracht. Inmiddels zijn ruim 200 masten geaard en zijn we op de helft van dit project. Eind mei 2019 dienen alle masten gereed te zijn en dient de revisie verwerkt te zijn.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Peter Paasse

+31 (0)6 108 791 53 p.paasse(at)spie.com