Menu Search

Home Projecten “Floor Management Development System”, nog een expertise van SPIE

“Floor Management Development System”, nog een expertise van SPIE

Rik Leenders van de business unit Maintenance werd binnengehaald als coach voor voormannen en diens leidinggevende van een productieorganisatie. Het traject nam degelijke vorm aan dat het uiteindelijk heeft geleid tot het uitrollen van het zogenaamde Floor Management Development System (FMDS), dat leidinggevenden helpt bij het uitvoeren en optimaliseren van hun taken.

Er werd begonnen op de lasafdeling, de assemblageafdeling en het magazijn. Het doel van het systeem is de leidinggevenden op deze afdelingen afwijkingen ten aanzien van fysieke materialen te laten beheersen. 5S is daar een goed hulpmiddel voor. 5S staat voor de 5 S-en van sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren en structureel vasthouden. Om dit proces te borgen voeren we een 5S-audit uit. Het helpt om een bepaalde toestand te behouden en/of te verbeteren.

De rol van Rik als coach was dan ook om te kijken of afwijkingen worden gesignaleerd en hoe daar dan mee wordt omgegaan? Door een goede inrichting van de 5 S-en verlopen werkprocessen soepeler en is men minder tijd kwijt aan zaken als wachten, zoeken, transport, defecten, beweging. Kortom; verspilling!

De boost die de teams van deze verbetering kregen maakte hen enthousiast voor de volgende stap: Standaardisatie en Management Informatie. De theorie is inmiddels doorgenomen en Rik en de betrokken medewerkers zijn nu intensief bezig met het definiëren en uitwerken van standaard werkwijzen en bijbehorende KPI’s. Omdat dit vrij nieuw is voor de organisatie, wordt er veel aandacht geschonken aan het uitleggen van de doelstelling.

Rik beleeft een hoop plezier aan dit traject: “Het is genieten om te zien dat een organisatie in beweging komt en dat er enthousiasme ontstaat op de afdeling die overslaat op de andere afdelingen.”

De volgende stap

De volgende stap is dat met, onder andere, de Kaizen-methode verbeteractiviteiten worden gemanaged om de gestelde doelen te realiseren. De laatste stap in FMDS is het dagelijks management. Dat moet zorgen voor borging van het reeds gerealiseerde en nodigt uit om te kijken naar nieuwe verbeterpunten. Aan dat laatste wordt al aandacht besteed, bijvoorbeeld middels een effectieve ochtendmeeting, waarin de kernwaarden van de firma dagelijks kort aan bod komen, waardoor communicatie over de missie en visie op de vloer gewaarborgd blijft.