Menu Search

Home Projecten Duurzame oplossing onderhoudsstops bij FrieslandCampina

Duurzame oplossing onderhoudsstops bij FrieslandCampina

Met een duidelijke stoporganisatie is een transparante basis gelegd voor een gerichte verbetering van de installatieprestatie in relatie tot de kosten.

FrieslandCampina Leeuwarden verwerkt jaarlijks meer dan een miljard liter melk tot gecondenseerde melk en melkpoeder. Wanneer de melk op andere Nederlandse locaties van FrieslandCampina niet kan worden verwerkt, komt de melk naar Leeuwarden, waar het in Droogtoren 23 wordt verwerkt tot melkpoeder van de hoogste kwaliteit. Droogtoren 23 wordt om die reden de calamiteitentoren genoemd, die voornamelijk draait bij storingen op andere locaties, een overschot of wanneer andere torens in onderhoud zijn.

Problematiek
In de huidige ontwikkelingen op de melkmarkt moet er een optimale balans zijn tussen prestatie en kosten. Een onderhoudsstop is dan een ongewenste piekbelasting op het personeel, dat dagelijks al een optimale focus moet hebben op de bedrijfsprocessen en verbeteringen daarvan. Om die reden is FrieslandCampina in gesprek gegaan met SPIE Numac Maintenance om de stops te organiseren. Met een gerichte stoporganisatie ingevuld als werkpakket kunnen de productiedoelstellingen tegen de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen worden gerealiseerd.

Oplossing
In 2015 is SPIE Numac Maintenance gestart met een inventarisatie van de onderhoudssituatie van Droger 23 waarna eind 2016 een drogerrevisie werd uitgevoerd onder regie van SPIE. Een team bestaande uit een maintenance coördinator, een maintenance engineer en uitvoerende technici zijn aan de slag gegaan en hebben een draaiboek opgesteld, in lijn met de bestaande documenten, waarop de stop kan worden gestuurd. Het onderhoudsconcept en de daarvoor benodigde hoeveelheid materialen zijn beoordeeld en waar nodig bijgesteld.

Resultaat
De gekozen organisatievorm betekent voor FrieslandCampina optimalisatie van materiaalstromen en structuur in het gehele proces. Een frequent gepland overleg heeft gezorgd voor een nauwere samenwerking tussen belanghebbende afdelingen. Tevens werd er grote winst behaald door binnen de strenge kwaliteitsnormen revisietermijnen te verlengen. Daarmee worden aardig wat kosten bespaard. SPIE heeft met de duidelijke stoporganisatie een transparante basis gelegd voor een gerichte verbetering van de installatieprestatie in relatie tot de kosten.

Rust, structuur, duidelijkheid, professioneel en persoonlijk contact .

“Doordat SPIE de onderhoudsstop heeft georganiseerd, hebben onze mensen zich kunnen focussen op hun primaire taken. Terugkijkend op een geslaagde revisie komen de volgende woorden in me op: rust, structuur, duidelijkheid, professioneel en persoonlijk contact in de samenwerking. Wat ons betreft een geslaagde combinatie!”
Annemarie Jorna
Plant Manager SCM/Powder & EVAP Processing at FrieslandCampina

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Maas Jan Smit

+31 (0)6 12734806 maasjan.smit(at)spie.com