Menu Search

Home Projecten Doelmatige en efficiënte onderhoudsstops bij DOC Kaas

Doelmatige en efficiënte onderhoudsstops bij DOC Kaas

Gezamenlijk plan met technische dienst, productie, projectorganisatie, contractors en SPIE leidt tot overzichtelijke onderhoudsstops, zonder grote uitloop, binnen de geplande uren.

DOC Kaas is een toonaangevende Nederlandse kaasproducent die foliekaas en natuurgerijpte kazen levert aan retail, foodservice en industriële afnemers. Met een internationale positie is de ambitie van DOC Kaas te groeien in een aantal geselecteerde markten met regie over de hele keten. Uitgangspunt bij deze ambitie is: een duurzame bedrijfsvoering, kwaliteit en flexibiliteit. DOC Kaas streeft naar een zo hoog mogelijke melkprijs voor haar eigenaren: de leden-melkveehouders. Dat doet zij door iedere dag goede Nederlandse kaas te maken en deze wereldwijd te vermarkten. Deze productie vindt plaats in een volledig geautomatiseerd proces dat 24/7 draait.

Doel
Met een constante stroom van toegeleverde melk en de klantbelofte van DOC Kaas is een betrouwbaar productieapparaat cruciaal. Dit wordt gerealiseerd met de laagst mogelijke kosten. Vanzelfsprekend zijn de kwaliteits- en milieu-afspraken geborgd in het onderhoud.

Onderhoudsstops zijn voor DOC Kaas dé manier om het productieapparaat probleemloos te laten draaien en vanuit de overtuiging dat er continu verbeterd moet worden is SPIE (business unit Numac Maintenance) gevraagd om vanuit haar ervaring samen met DOC Kaas deze verbeterstappen te maken.

Invulling
SPIE is samen met DOC Kaas gestart met een beoordeling van de huidige stoporganisatie en de uitvoering van de onderhoudsstop om een duidelijk en gezamenlijk gedragen vertrekpunt te hebben. Na het delen van de inzichten hebben DOC Kaas en SPIE een actieplan uitgewerkt om meer grip te krijgen op de stopactiviteiten en om uitloop van de werkzaamheden te voorkomen.

Deze onderhoudsstop heeft zich gekenmerkt door duidelijke overlegmomenten met de gehele organisatie. Hierdoor is een gezamenlijk plan ontstaan tussen de Technische Dienst, productie, projectorganisatie en contractors. Dit heeft geleid tot meer draagvlak en verantwoordelijkheid bij alle betrokkenen, waardoor tijdig en adequaat actie ondernomen kan worden bij onvoorziene omstandigheden. Dit heeft geresulteerd in onderhoudsstops die overzichtelijk en binnen de geplande uren worden verwezenlijkt.

Trots op het resultaat

Deze onderhoudstop heeft zich gekenmerkt door duidelijke overlegmomenten met de gehele organisatie. Hierdoor is een gezamenlijk plan ontstaan tussen de Technische dienst, productie, projectorganisatie en contractors. Dit heeft geleid tot meer draagvlak en verantwoordelijkheid bij alle betrokkenen waardoor tijdig en adequaat acties ondernomen konden worden bij onvoorziene omstandigheden. Dit heeft geresulteerd in onderhoudsstops die overzichtelijk, zonder grote uitloop, binnen de geplande uren worden verwezenlijkt.

Henk Welleweerd
Hoofd Technische Dienst – DOC Kaas

Uitvoering

De gehele onderhoudsstop is ingedeeld in 5 fases om transparantie en duidelijkheid te krijgen;

Initiatiefase: vanuit het management van DOC wordt aan de hand van de gewenste prestatie van de installatie het onderhoud aan de installatie bepaald: het budget, het tijdstip, lengte en eventuele projecten;

Scopingfase
: in de TD-organisatie worden werkzaamheden inzichtelijk gemaakt in een grove planning en calculatie;

Voorbereidingsfase
: middels een gestructureerd overleg en nauwe samenwerking kunnen alle stakeholders de grove planning uitwerken naar een detailplanning en worden de conflicterende werkzaamheden inzichtelijk gemaakt en de juiste acties ondernomen;

Uitvoeringsfase
: de goede voorbereiding heeft geresulteerd in een inzichtelijk en afgestemde planning waarbij de risico’s bekend zijn. Hierdoor is tijd en inzicht om te anticiperen op onvoorzien werk en het bewaken van de voortgang. De risicovolle taken en het kritieke pad van de detailplanning zijn input voor de voortgangsoverleggen die meerdere malen per dag plaatsvinden. Op deze manier kunnen onvoorziene gebeurtenissen direct in acties worden omgezet;

Evaluatiefase: veiligheid- , kwaliteitsincidenten, planning en de daadwerkelijke uitvoering worden op afwijkingen besproken en omgezet in corrigerende acties.

Deze gezamenlijke aanpak kenmerkt zich door een sterke verbinding tussen alle (in)directe stakeholders van de onderhoudsstop. Een zorgvuldig geplande en uitgevoerde stop zorgt voor rust op werkvloer en overzicht in de onderhoudsactiviteiten, wat weer resulteert in duidelijke en adequate besluitvoering bij onvoorziene activiteiten en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Maas Jan Smit

+31 (0)6 12734806 maasjan.smit(at)spie.com