Menu Search

Home Projecten Binnen vier maanden beoogde verbetering

Binnen vier maanden beoogde verbetering

Ondanks het niet direct beschikbaar hebben van de grondoorzaken van de verstoringen, behaalde SPIE in samenwerking met deze opdrachtgever een Overall Equipment Effectiveness verbetering van 10% op een drietal productie lijnen.

De opdrachtgever is een producent van siropen, broodbeleg, patisserie toppings en ontbijtgranen van A-kwaliteit. De organisatie is gewend om te werken voor veeleisende klanten en is in staat om snel in te spelen op nieuwe vragen. Daarbij vindt ze het vanzelfsprekend dat zij haar klanten de volledige productie uit handen neemt.

Na een transitie tot volledig zelfstandige BV bleef de productie-output achter. Het waren de chocolade broodbeleglijnen die op korte termijn met 10% OEE verbeterd konden worden. De organisatie schakelde SPIE in om hen daarbij te helpen. Naast de noodzakelijke verbetering van die lijnen, moesten de preventieve onderhoudsplannen in het onderhoudsbeheerssysteem verder worden uitgebreid en ingericht, om in de toekomst te kunnen leren van eerdere inspecties. De business unit Maintenance greep deze uitdaging met beide handen aan.

Als eerste werd er een verbeterteam samengesteld, bestaande uit medewerkers van alle betrokken disciplines binnen de productieorganisatie. Om de OEE te verbeteren is ervoor gekozen om verdiepingslijsten op te stellen met als doel meer inzicht creëren in de storingen. Op basis van wekelijke analyses konden grondoorzaken worden geformuleerd preventieve maatregelen worden bepaald. Het verbeterteam was vervolgens verantwoordelijk voor de implementatie van de maatregelen. SPIE gaf binnen dit team sturing aan de analyses, de verbeteracties en het opzetten van projectstappen. Er werd een structuur neergezet, waarbij verbeteracties snel en effectief konden worden uitgevoerd en direct geborgd werden.

De preventieve onderhoudsplannen werden verbeterd door een productielijn onder te verdelen in installatiedelen om hier in samenwerking met kennisdragers preventief onderhoud in te richten onder andere op basis van storingen uit het verleden. De onderhoudsplannen zijn opgesteld inclusief de veiligheidsrichtlijnen en afkeurcriteria.

De basis is gelegd

Met het opstellen van het onderhoudsconcept en gekoppelde onderhoudsplannen is een gezamenlijke basis gelegd waar de prestatie van de lijnen beter kan worden gewaarborgd. Tevens is hier een blauwdruk tot stand gekomen dat toegepast kan worden op de andere lijnen. Door het samenstellen van een projectteam is er een werkwijze gecreëerd voor het continu verbeteren van de installaties. De registraties van de OEE, de output van de verdiepingslijsten en actuele storingen worden nu geanalyseerd om vervolgens binnen een multidisciplinair team verbeteracties door te voeren. Dit alles draagt bij aan een toekomstbestendige organisatie met installaties die een optimale capaciteit en kwaliteit als output zullen hebben.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Maas-Jan Smit

+31 (0)6 12734806 maasjan.smit(at)spie.com