SPIE vervangt de basculebrug in Baard naar historische ontwerp

Historische brug
lines-animated

De provincie Fryslân vervangt de bestaande basculebrug in Baard door een historisch vormgegeven ophaalbrug

De provincie Fryslân vervangt de bestaande basculebrug in Baard door een historisch vormgegeven ophaalbrug. De brug vormt de kruising voor het wegverkeer over de Dekemawei en de scheepvaart over de Boalserter Feart. De aanleiding voor de vervanging van Brug Baard vloeit voort uit het Meerjaren Programma Kunstwerken. Vanuit dit provinciale programma zijn in de afgelopen jaren de bestaande kunstwerken, die in eigendom van de provincie zijn, doorgerekend op basis van de vigerende normen. Het resultaat van de herberekening van Brug Baard was dat de brug als geheel niet meer voldoet aan de vigerende normen.

In samenwerking met partner De Boer & De Groot Harlingen zal SPIE dit project aanpakken.

Toen duidelijk was dat de brug vervangen moest worden, kwam vanuit het dorp de wens om het ontwerp van de nieuwe brug te baseren op de ophaalbrug die tot ca. 1930 op deze locatie in Baard aanwezig was. Daarom is het ontwerp van de nieuwe brug tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en de inwoners van Baard.

Anders dan gewoon bij een ophaalbrug bevindt het bewegingswerk zich in een kelder onder de rijbaan. Deze keuze is gemaakt om de historische vormgeving te kunnen realiseren. Ook wordt de openingsrichting van het val 180 graden gedraaid ten opzichte van de bestaande bascule brug, zodat dit weer overeenkomt met het vroegere beeld.

In samenwerking met partner De Boer & De Groot Harlingen zullen de werkzaamheden in hoofdlijnen bestaan uit het slopen van de bestaande basculebrug en het bouwen van de nieuwe historisch vormgegeven ophaalbrug.

SPIE zal de werktuigbouwkundige werkzaamheden op zich nemen, waaronder: het verzorgen van een nieuw aandrijfwerk in de nieuwe kelder, een nieuwe val, de elektromechanische aandrijving, de hameipoort met nieuwe balans constructie, de leuningwerken, de conservering en de brug laten voorzien van een slijtlaag.

Dit project is na de zomer gestart waarbij de engineering als eerste aan bod is gekomen. Momenteel worden de onderdelen van de brug in de werkplaats bij SPIE in Wijhe geproduceerd. De uitvoering ter plaatse zal eind februari van start gaan. De oplevering van de brug zal in de eerste helft van 2021 plaatsvinden.

Foto’s hieronder: Vroeger – Huidig – Toekomst

Bruggen
Bruggen

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.