SPIE laat onderhoudsorganisatie OKECHAMP groeien

lines-animated
Champignon

Champignonverwerkingsbedrijf OKECHAMP is een sterk groeiende speler in haar sector. Om te kunnen blijven groeien en ontwikkelen is een optimale en betrouwbare productieomgeving noodzakelijk. SPIE werd ingeschakeld om ervoor te zorgen dat de Technische Dienst van OKECHAMP in control blijft over het onderhouds- en productieproces zodat ze direct en aantoonbaar kunnen bijdragen aan de ambitieuze doelstellingen van het bedrijf.

Uitdagingen voor de Technische Dienst

Al snel bleek dat er enkele complexe vraagstukken lagen te wachten op de onderhoudsspecialisten van SPIE. Is het onderhoud aan alle assets passend ingericht en uitgevoerd? Hoe kan de TD (Technische Dienst) verder professionaliseren? Is de productieomgeving in staat om de bedrijfsdoelstellingen te halen? Door een antwoord te geven op onder andere deze deelvragen kan inzichtelijk worden gemaakt wat de toegevoegde waarde is van de onderhoudsorganisatie. Een team van Maintenance Solutions, bestaande uit Maintenance Engineers en Maintenance Coördinatoren gingen aan de slag met deze uiteenlopende vragen.

Aanpak volgens Maintain 2 Improve methodiek

Bij SPIE geloven we dat het onderhouden van je assets in een productieomgeving een essentiële schakel is binnen de bedrijfsvoering. Vijf hoofdzaken (asset management, middelen, prestatievermogen, continuïteit en compliancy) staan allemaal met elkaar in verbinding en brengen elkaar in beweging. Wij zien het als tandwielen: elke tand draagt bij aan de bedrijfsdoelstellingen en moet dus op een bepaalde manier zijn ingeregeld. Door hier een balans in te vinden voor de TD van OKECHAMP kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelstellingen.

Vanuit deze methodiek is het team van Maintenance Solutions gestart met een onderhouds-maturity scan om de werkstromen in de praktijk te analyseren en de onderhoudsdata om te zetten naar KPI’s. Vervolgens hebben zij samengezeten met de directie om de strategische keuzes van de organisatie in kaart te brengen en te bespreken. Uiteindelijk kwam naar voren dat de onderhoudsorganisatie nog niet volledig kon bijdragen aan de gewenste doelstellingen. Op de onderstaande punten bleek nog ruimte voor verbetering:

  • Verhouding preventief en correctief onderhoud;
  • Voorbereiding op het onderhoud;
  • Overlegstructuur tussen de productie en de technische dienst;
  • Inrichting onderhoudsprogramma;
  • Strategische voorraad en voorraadbeheer.

Optimaliseren onderhoudsorganisatie

Om dit te optimaliseren kwam SPIE met een actiegericht adviesplan. Hierin werd onder andere voorgesteld om de groepen monteurs (storings- en onderhoudsmonteurs) aan te laten sturen door twee teamleiders die zich focussen op de kerntaken van het team. Hierdoor is er specialistische focus om zowel preventief- als correctief onderhoud efficiënt uit te voeren. Daarnaast heeft SPIE geadviseerd om een werkvoorbereider voor geplande werkzaamheden aan te stellen zodat het onderhoud in het vervolg van A-tot-Z wordt voorbereid en begeleid. Een Maintenance Engineer in de organisatie zal zich moeten gaan richten op het Risico Gebaseerd Onderhoud en het bewaken van het onderhoudsplan. Al deze verbeterslagen samen garanderen dat onderhoud maximaal waarde toevoegt.

"Het verwerken van verse champignons tot een geconserveerd eindproduct eist een korte en stabiele doorlooptijd in de productie. Het storingvrij kunnen werken met als ondersteuning een gedegen preventief onderhoudsplan is hierbij een absolute must. Met het samenbrengen van de expertise van SPIE en de ervaring van de TD van OKECHAMP maken wij de noodzakelijke stappen om deze doelstelling te bereiken."

Frank Van Der Linden | Chief Operational Officer OKECHAMP

Toegevoegde waarde

Voor SPIE zijn dit trajecten waarin we op ons best zijn en aantoonbaar waarde toevoegen voor de klant. In dit geval kreeg SPIE het vertrouwen om de onderhoudsorganisatie in kaart te brengen en de tandwielen in beweging te krijgen. Dankzij de kennis en ervaring van SPIE en de openheid en vertrouwen van OKECHAMP hebben we kwantitatief inzicht kunnen geven in de operationele opbrengst van onze adviezen.

Maintain2improve
Maintain2improve

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.