SPIE een belangrijke partner bij het Noordzeekanaal

lines-animated
Noordzeekanaal

Wie van de Noordzee bij IJmuiden naar Amsterdam wil, vaart over het Noordzeekanaal. De route is cruciaal voor onze Nederlandse economie. En de infrastructuur dus ook.

Al bijna acht jaar is SPIE een belangrijke partner voor Rijkswaterstaat bij het Noordzeekanaal. We onderhouden bruggen, sluizen, gemalen, dammen en de (groen)voorzieningen langs de hoofdvaarroute. SPIE verricht allerhande werkzaamheden: van baggeren tot cybersecurity. En van het onderhouden van windmeetsystemen tot sluisdeuren. “Hier werken collega’s van verschillende business units samen. Al die kennis op één integraal prestatiecontract, dat is nou precies de toegevoegde waarde van SPIE als grootste multitechnische dienstverlener van Nederland”, vertelt Camiel Hidding, manager projectbeheersing.

“Enthousiasme voor techniek brengt creatieve nieuwe oplossingen.”

Van moertje tot data

Onze assets kennen we inmiddels tot op het kleinste moertje en het onderhoud loopt gesmeerd. Toch zijn de uitdagingen in de afgelopen jaren steeds veranderd. Camiel: “Door nieuwe technieken toe te passen hebben we ons werk steeds verder zien verbreden. We doen nu niet alleen onderhoud, maar leveren ook veel informatie over de status van de objecten. Zo weten we wanneer een lager bijna kapot gaat en we kunnen deze vervangen voordat er een storing in de installatie ontstaat. Zien we risico’s aankomen, dan gaan we tijdig met Rijkswaterstaat in gesprek over de maatregelen. Dat noemen we smart maintenance.”

Met sensoren weet SPIE installaties dus voorspelbaarder te maken en het onderhoud beter planbaar. Camiel: “Dat is handig nu veel objecten richting het einde van de levensduur gaan. Tijdens inspecties, onderhoudswerkzaamheden en met data brengen we de risico’s en kansen in kaart. Door smart maintenance voeren we vooraf de juiste gesprekken met de opdrachtgever. Rijkswaterstaat weet hierdoor precies wat ze aan SPIE heeft en we werken prettig samen. SPIE is er goed in om dingen voor elkaar te krijgen en nieuwe technieken toe te passen om oudere installaties in bedrijf te houden. Door data aan elkaar te koppelen werken we bovendien aan een areaal dat voorspelbaar is.”

Hand in hand

Ook de aandacht voor verduurzaming is in de loop der jaren gegroeid. “Dat we bediengebouwen zouden voorzien van warmtepompen hadden we aan het begin van ons contract nog niet voorzien. Nu is het heel normaal dat we het energieverbruik volgen en voorstellen doen voor vergroening. Wist je dat studenten ons hierbij helpen? Een groep studenten uit vier studierichtingen van de Hogeschool van Amsterdam onderzoekt hoe het gebruik en het onderhoud van het spui - complex in IJmuiden verduurzaamd kan worden in lijn met de duurzaamheidsambitie van Rijkswaterstaat. Daarnaast gaan jongeren van het Technasium aan de slag met vernieuwende concepten over ditzelfde vraagstuk. Hun enthousiasme voor techniek brengt creatieve nieuwe oplossingen.”

“We willen Rijkswaterstaat verrassen door met een open blik te kijken naar nieuwe mogelijkheden in de toekomst.”

Ketensamenwerking is volgens Camiel belangrijk voor de toekomst. “Alle disciplines zijn nodig voor vernieuwende ontwerpen: van bedrijfskunde tot werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Dat geldt ook voor ketensamenwerking met Rijkswaterstaat en onderaannemers. We werken in dit project samen met verschillende partijen. Iedereen moet op de juiste manier ingezet worden om samen de juiste beweging te maken. Dat begint bij heldere doelen en het delen van ons ambitieniveau. Alleen samen zorgen we ervoor dat het areaal voorspelbaar blijft en ons werk betrouwbaar.”

Service die blijft verrassen

Rijkswaterstaat ziet toegevoegde waarde in smart maintenance en wil hier de komende jaren extra in investeren. Camiel: “Dat willen wij graag samen doen, als partners. Daarom werken we aan een passend bod voor de komende jaren. We kennen de ambities van Rijkswaterstaat en weten ook wat SPIE aan kennis en kunde in huis heeft. Als partner willen we niet alleen doen wat van ons verwacht wordt, maar met een open blik blijven kijken naar nieuwe mogelijkheden. Wij willen Rijkswaterstaat ook de komende 10 jaar nog verrassen in het nieuwe contract.”

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.