High performance in de high care omgeving van HMC

HMC SPIE
lines-animated

Onder invloed van marktwerking en regulering is het Nederlandse zorglandschap sterk in ontwikkeling. Ook bij Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zorgt dit voor projecten die nadrukkelijk gericht zijn op verdere professionalisering en verduurzaming van de zorgverlening. Voor SPIE (voorheen Worksphere), een van de preferred suppliers voor bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden bij HMC, betekent dit flexibel en proactief meebewegen in een omgeving die 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf is.

 

Patiënten zijn vaak erg kwetsbaar. Dit vergt nauwgezette planningen, voorbereidingen en werkwijzen, vaak tot op kamerniveau.

 

In een ziekenhuis gebeurt nieuwbouw of vervanging van specialistische ruimtes en technische installaties vaak terwijl de zorgverlening doorgaat. Dat het bij de meeste patiënten om zeer kwetsbare mensen gaat, maakt het extra complex. Dit vergt nauwgezette planningen, voorbereidingen en werkwijzen.

Opleveren naar de zwaarste kwalificaties voor klimaat en hygiëne

Het zwaartepunt van de projecten lag tot eind 2019 bij de locatie HMC Westeinde. Hier realiseerden we diverse faciliteiten voor de highcare-omgeving. Zo kwam er een neuro-angioruimte, de eerste in zijn soort op deze manier en voldoend aan de hoogste klasse voor operatiekamers. Ook maakten we een acute kamer voor binnengebrachte traumapatiënten. Hier zijn alle voorzieningen aanwezig om deze kritische patiënten stabiel te krijgen, waaronder apparatuur voor hartscans het stelpen van bloedingen. Ook een buckyruimte voor röntgenfotografie van het gehele lichaam brachten we tot stand, evenals een reanimatiekamer voor pasgeborenen. In veel van deze highcareruimtes gelden zware kwalificaties als het gaat om kwaliteit en beheersbaarheid van binnenklimaat en hygiëne. Ook verzorgden we de bouw – of sloop en wederopbouw – van behandel- en isoleerkamers en de renovatie van de intensive care.

Gedreven bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek

HMC SPIE
HMC SPIE
HMC SPIE
HMC SPIE

Vast team op locatie voor alle projecten

Ondanks de uitdagende werkomgeving en strakke planningen lukte het SPIE om alle projecten op tijd op te leveren, uiteraard rekening houdend met deadlines voor validatie van ruimtes en installaties. Dit komt mede doordat wij op locatie met een vast team werken, met kennis van het marktsegment zorg en de bijbehorende eisen en regels omtrent werken in een zorgomgeving. Ook bij latere projecten op andere locaties van HMC brengen we dit ervaren team weer in.

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website