SPIE behaalt voor het 7e achtereenvolgende jaar goud in de EcoVadis-rating van 2020

Ecovadis SPIE
lines-animated

EcoVadis, het erkende ratingbureau voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), beoordeelt SPIE sinds 2010 op de thema's ‘milieu’, ‘maatschappij’, ‘ethiek’ en ‘inkoop’. Voor 2020 prees EcoVadis de verhoogde investering van de Groep in duurzame ontwikkeling: de dialoog met de stakeholders en de uitvoering van een nieuw beleid en initiatieven om de MVO-risico's te beheren, of het nu gaat om milieu-, maatschappelijke of economische risico's.

SPIE, een geëngageerde speler in de energietransitie en de digitale transformatie

In zijn evaluatierooster waardeert EcoVadis het aanbod van producten en diensten die een positieve milieu- of maatschappelijke bijdrage leveren. Zo levert in 2020, volgens de Europese taxonomie van duurzame activiteiten, 41% van de activiteiten van SPIE een significante bijdrage aan het beperken van de gevolgen van of het bestrijden van de klimaatverandering.

‘In de strijd tegen de klimaatverandering staat SPIE duidelijk aan de kant van de oplossing. Onze bijdrage is toegespitst op de energie-efficiëntie van gebouwen, elektriciteitsnetdiensten, de transitie naar hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit. Deze lange termijn factoren staan centraal in de toekomstige Europese herstelplannen’, verklaart Gauthier Louette, Chief Executive Officer van SPIE.

Na deze laatste EcoVadis-evaluatie heeft SPIE aangekondigd dat het haar directe CO₂-footprint met 25% zal verminderen tegen 2025 *. De CO₂-footprint van de Groep zal worden verminderd door de elektrificatie van meer dan een derde van haar wagenpark en door de verbetering van de energie-efficiëntie van haar huisvesting.

Een versterkte dialoog met de stakeholders

De Groep publiceerde haar eerste materialiteitsmatrix in 2021. De evolutie van de energiemix, het groene economische herstel, de transitie van klanten naar duurzamere praktijken en de gezondheid en veiligheid op het werk zijn de topprioriteiten die onze stakeholders voor de komende jaren hebben vastgesteld. Uit de behaalde resultaten blijkt hoezeer wordt verwacht dat SPIE de energietransitie zal vergemakkelijken, ten dienste van een economie die steeds koolstofarmer wordt.

Gezondheid en veiligheid op het werk is een belangrijk punt in de bedrijfscultuur van SPIE. Sinds begin 2021 voert de Groep een bewustmakingscampagne onder de naam ‘10 Life Saving Rules’. Het doel is om ernstige ongevallen te voorkomen door middel van actieplannen en gekwantificeerde doelstellingen. In 2020 is het aantal ernstige ongevallen binnen de Groep met 25% gedaald. Die daling werd reeds in 2019 al vastgesteld; toen nam het aantal ongevallen met 20% af.

‘De EcoVadis-ranking toont, op basis van nauwkeurige en meetbare gegevens, het engagement en de resultaten van onze Groep op het vlak van duurzame ontwikkeling’, verklaart Isabelle Lambert, MVO-directeur van SPIE. ‘De MVO-prestaties van SPIE werden onlangs ook erkend door andere ESG-ratingbureaus, zoals Sustainalytics, MSCI en VIGEO, die de ratings van de Groep aanzienlijk hebben opgewaardeerd in 2020.’

* Scopes 1 en 2

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website