Menu Search

De naam zegt het al: Société Parisienne pour l’Industrie Electrique (SPIE). De roots van SPIE liggen, net als het huidige hoofdkantoor van de Groep, in Parijs. Het bedrijf werd opgericht in 1900 en was met name gespecialiseerd in elektrische installaties van metrostations. In 2004 werd het eerste Nederlandse bedrijf geacquireerd waardoor het dochterbedrijf SPIE Nederland werd geboren.
In Nederland groeit SPIE gestaag, onder andere door overnames van SAG Controlec en onderdelen van Heijmans. Het werk wordt steeds verder uitgebreid en de activiteiten worden onderverdeeld onder de divisies SPIE-Infra, SPIE-Industry, SPIE-Controlec Engineering, SPIE-Technology, SPIE-Building Systems en SPIE-ICS. Al snel kan SPIE Nederland zich één van de grotere multitechnische dienstverleners noemen.

Het is de kunst van een organisatie als SPIE om in te spelen en te anticiperen op technologische en demografische ontwikkelingen als digitale transformatie, globalisering, vergrijzing en duurzaamheid. Het dwingt ons tot een grondige herbezinning op onze positie in de markt en in de wereld. Om adequaat en proactief te kunnen inspringen op die ontwikkelingen hebben wij vier complementaire marktsegmenten benoemd, waarbinnen zich ook concrete klantenprofielen bevinden: Smart city, e-fficient buildings, Energies en Industry services. SPIE wil zich als kennisorganisatie blijven ontplooien in omvang, kennis en kunde. We zullen ons dan ook blijven verdiepen in wat onze klanten willen en in de toekomst nodig zullen hebben. Onze gespecialiseerde teams, die dicht bij de klant zitten, zijn heel actief met die vraag bezig. We gaan verdiepen, verbreden en versterken.