Menu Search

In 2014 is het initiatief “Dubbel Duurzaam” ontstaan. Doel van dit initiatief is om woningeigenaren te stimuleren hun woning te verduurzamen door het treffen van energiebesparende maatregelen en dit te combineren met het aanbrengen van zorgmaatregelen, waardoor de woning levensloopbestendiger wordt. De beoogde doelstelling is om 4.000 woningen in Zuid-Limburg energetisch te verbeteren en daarmee 2.700.000 kg CO₂-reductie te bewerkstelligen. Uitgangspunt is tevens dat zo veel mogelijk werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SPIE Nederland is initiatiefnemer van Stichting Huiszorg en heeft de inleg van het beginkapitaal voor haar rekening genomen. Voor de verdere realisatie stelt SPIE medewerkers beschikbaar en richt het zich hiermee met name op het projectmanagement en het advies omtrent de technische installaties. Dubbel Duurzaam wordt verder geïnitieerd door de Natuur- & Milieufederatie, die zowel getrainde herintreders als de woningeigenaren begeleiden en Hogeschool Zuyd, die de opleiding van de herintreders verzorgd. Er is samenwerking gezocht met lokale ondernemers (preferred suppliers). Overheidsinstanties nemen de financiën voor hun rekening.

Een positieve pilot in de gemeente Sittard-Geleen heeft ervoor gezorgd dat het project verder wordt uitgerold naar andere gemeenten. De verwachting is dat dit jaar bijna 1.500 woningeigenaren er voor kiezen om grotere aanpassingen aan de woning nader te onderzoeken.

MVO

Met Dubbel Duurzaam levert SPIE een maatschappelijke bijdrage aan CO₂-reductie. Tevens vindt SPIE het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen om te herintreden.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jeannette Paul

+31 (0)6 551 756 27 jeannette.paul(at)spie.com