Menu Search

CREATING LONG TERM VALUE

SPIE Nederland ontwerpt, installeert en onderhoudt energie-efficiënte en milieuvriendelijke installaties. Daarmee dragen we bij aan een duurzame ontwikkeling, namelijk het voorzien in de behoefte van onze klanten en de maatschappij, waarbij we onze planeet beschermen waar mogelijk om deze goed achter te laten voor toekomstige generaties.

We doen dit niet alleen. Samen met partners werken we aan innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst.

In de beleidsverklaring van SPIE Nederland is onze ambitie voor het milieu – en specifiek voor CO₂reductie – opgenomen. En lees ook eens wat de CEO van de SPIE Groep, Gauthier Louette, zegt over onze gezamenlijke ambitie wat betreft een groene economie.

Leidend beginsel SPIE Group - milieu

“In al onze activiteiten moeten wij rekening houden met de energie- en klimaatproblematiek. Wij zullen al het mogelijke doen om altijd en overal hinder tot het minimum te beperken en het milieu op ieder moment te beschermen en te verbeteren door optimaal gebruik te maken van onze natuurlijke bronnen en schadelijke uitlaatgassen te reduceren. Wij stimuleren de keuze van voorzieningen en werkwijzen voor een efficiënt milieubeheer, zowel intern als bij onze klanten en partners. Wij verbinden ons ertoe om onze prestaties op het vlak van milieu regelmatig te verbeteren en die van onze klanten te helpen verbeteren.”

CO₂-Prestatieladder

De gezamenlijke ambitie van SPIE is het ontwikkelen van een betere toekomst door het aanbieden van innoverende en duurzame oplossingen. Wij willen doorgaan met onze Europese ontwikkeling op de markten van energie-efficiënte producten en diensten die steeds sneller zullen groeien om te kunnen voldoen aan de milieuproblematiek van vandaag en morgen.

Om deze redenen is het voor SPIE Nederland B.V. logisch om zich te certificeren voor de CO₂-Prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder geeft een concrete invulling aan CO₂ reductie binnen en buiten de organisatiegrenzen. Om dit extra te benadrukken gaat SPIE Nederland op voor niveau 5 van de CO₂-Prestatieladder. Het hoogste niveau dat deze ladder kent.

Klik hier voor het certificaat

CO₂-footprint

In onze CO₂-footprint zijn alle naar CO₂ te herleiden elementen van onze organisatie opgenomen. Voor SPIE is de CO₂-footprint een concreet hulpmiddel om elk jaar de CO₂-toename of -afname te benchmarken en een reductie in CO₂-uitstoot te realiseren.

Onderdeel van certificering op het hoogste niveau van de CO₂-prestatieladder is het inzichtelijk maken van onze CO₂-footprint. In 2013 is deze voor het eerst binnen SPIE Nederland berekend. Jaarlijks wordt de CO₂-footprint opnieuw berekend en gepubliceerd in ons Jaarverslag en op deze website.

Wilt u meer weten over CSR?

Neem contact op met Jeannette Paul, CSR Manager

+31 (0)6 551 756 27 jeannette.paul(at)spie.com