Overeenkomst voor renovatie gemaal Vissering ondertekend

lines-animated
Ondertekening renovatie gemaal Vissering

Gisteren tekenden Waterschap Zuiderzeeland en SPIE Nederland B.V. een overeenkomst voor de renovatie en verduurzaming van gemaal Vissering. Dit is de uitkomst van de aanbesteding voor dit project. De aanbieding van SPIE resulteert onder meer in verlaging van het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten van het gemaal. Ook wordt het gemaal voor vissen passeerbaar gemaakt. Hiermee wordt gemaal Vissering één van de meest duurzame gemalen in zijn soort.

Renovatie en verduurzaming gemaal Vissering

Met de ondertekening van de overeenkomst wordt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp, de uitvoering en 15 jaar meerjarig onderhoud bij SPIE belegd. Heemraad Ton Leijten van Waterschap Zuiderzeeland is blij met de uitkomst van de aanbesteding: “De verlaging van het energieverbruik en de CO2-uitstoot dragen bij aan de energiedoelstellingen van het waterschap en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen op Urk. Bovendien biedt dit project – onder voorwaarden – ruimte voor het faciliteren van de levering van thermische energie (koude en/of warmte) uit oppervlaktewater.”

De aanbesteding

Waterschap Zuiderzeeland heeft bij project Vissering marktpartijen uitgedaagd om de best mogelijke oplossingen en ontwerpen te maken op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Het doel van deze aanbesteding was om te komen tot een geïntegreerd contract met één marktpartij voor het ontwerp, de uitvoering en het meerjarig onderhoud. De projectdoelstellingen daarbij zijn een verlaging van de levenscycluskosten, het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de exploitatielasten.

Start!

Na deze ondertekening start het definitieve ontwerptraject en vervolgens de uitvoering. De beoogde oplevering is in de zomer van 2021.

Foto tekenmoment: links heemraad Ton Leijten (Waterschap Zuiderzeeland) en rechts Danny Boer (Business Development Manager SPIE Nederland B.V.)

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.