Tunnels

Een toekomstgerichte aanpak voor het onderhoud en beheer van tunneltechnieken

lines-animated
Tunnel

Door een toename in het aantal verplaatsingen wordt het wegennet, en daarmee ook de tunnels, in Nederland steeds intensiever gebruikt. De grote uitdaging is om de mobiliteit te behouden en de verkeersveiligheid te borgen. Met onze multidisciplinaire aanpak lossen we niet alleen de mobiliteitsvraagstukken op van vandaag, maar kijken we ook mee naar een toekomstgerichte aanpak voor het onderhoud en beheer van tunneltechnieken.

Tunneltechniek

Het aantal technische installaties in tunnels is aanzienlijk en maakt het daarom een complex kunstwerk om te ontwerpen en onderhouden. Diverse systemen komen namelijk samen, denk hierbij bijvoorbeeld aan tunnelverlichting, camerasystemen, brandmeldsystemen, ventilatie, hoogtedetectie, (nood)voeding, verkeersinformatiesystemen en verkeerssignalering. Met onze kennis en ervaring van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties zijn wij in staat een complete tunnelinstallatie te ontwerpen, installeren, realiseren, onderhouden en beheren. Dit allemaal binnen de gevraagde kaders en normen. Door predicitve maintenance in onderhoudsfase gaat de beschikbaarheid van de tunnel omhoog en met goed project- en omgevingsmanagement zorgen we ervoor dat de weggebruiker hier zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Van calamiteitendienst tot assetmanagent

Is er een storing aan een van de systemen in de tunnel? Er is altijd een team in de buurt dat de storing snel kan verhelpen zodat de overlast voor het verkeer en omgeving beperkt blijft. Uiteraard voorkomen we liever een storing of defect. Daarom werken we graag samen met onze klanten aan duurzame en toekomstgerichte oplossingen in de vorm van ‘predictive maintenance’. Door alle assets in kaart te brengen, te analyseren en te rapporteren bepalen we de ‘lifetime before failure’ komen we tot een slimmer onderhoudsadvies.

Speciale ledverlichtte handrail voor railvervoer in tunnels

In railtunnels worden andere eisen gesteld dan aan verkeerstunnels. Daarin ontwikkelde SPIE een veiligheidsleuning als vluchtweggeleiding of looppadverlichting, ter verhoging van de zelfredzaamheid van personeel en passagiers

LED handrail
LED handrail

Onze projecten

Bekijk alle berichten

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.