SPIE werkt mee aan Offshore Grid - 2GW landstations van Tennet

offshore grid landstation SPIE
lines-animated

Als een van de partners van Dura Vermeer zal SPIE de komende vier jaar meewerken binnen de raamovereenkomst ‘Offshore Grid – 2GW landstations’ van TenneT. In deze vierjarige raamovereenkomst realiseren SPIE, Dura Vermeer, WSP Engineering en De Kok Staalbouw het landstation voor het project IJmuiden Ver Alpha op locatie Borssele. Na definitieve vergunning door het Rijk zal daar de realisatie van andere landstations van TenneT bijkomen.

De scope voor SPIE ligt bij de gebouwgebonden installaties. Richard van Gils, Tendermanager bij SPIE licht toe: “We werken al meer samen met Dura Vermeer bij de bouw van CDG gebouwen op diverse TenneT locaties. Deze samenwerking is zo goed dat we samen in deze tender zijn gestapt. De veiligheids- en kwaliteitssystemen waarmee TenneT werkt zijn dan ook niet onbekend voor ons en komen overeen met onze eigen standaarden. We hebben deze factoren prominent naar voren laten komen in de tender omdat we weten dat deze zwaar wegen voor TenneT. Dit project past uitstekend in de ambitie van SPIE om actief deel te nemen in de energietransitie van Nederland.”

Nadat Dura Vermeer en De Kok Staalbouw de hallen hebben gebouwd, gaat SPIE aan de slag met onder andere de verlichtings- en krachtinstallatie, de toegangscontrolesystemen, de brandmeld- en ontruimingsssystemen, databekabeling, verwarmingsinstallatie en koelingssystemen, waterinstallatie, sanitair, riolering en noodstroomsystemen van de twee hoogspanning hallen. In het tussengebouw komt het Centraal Diensten Gebouw van het landstation. Uiteindelijk wordt het een gebouw met voornamelijk grote techniekruimtes en maar een enkele werkplek.” Richard: “We werken met alle partijen in BIM, dat werkt snel en veilig. Onze systemen komen daarin samen met de, later te plaatsen, HVDC apparatuur. Hierbij houden wij tijdens engineering al rekening met toegankelijkheid en onderhoudbaarheid van de apparatuur en zal het gebouw zo functioneel mogelijk worden ingericht.”

De thema’s veiligheid, BIM, planning en duurzaamheid gaven de doorslag voor TenneT om met deze partijen in zee te gaan.

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en kolen warmt de aarde op en verandert het klimaat. Om dit tegen te gaan, stapt Nederland over op duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Voor deze overstap zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet nodig en in de windenergiegebieden op zee worden daarom windparken gebouwd. Vanaf 2024 realiseert TenneT de aansluiting van windparken op zee volgens een nieuwe innovatieve 2GW standaard. Met deze nieuwe standaard wordt de opgewekte stroom van de windparken op zee via een hoogspanning gelijkstroomverbinding (HVDC) aan land gebracht. De landstations vormen de schakel tussen de windparken op zee en het hoogspanningsnet. In het landstation wordt de gelijkstroom omgezet naar wisselstroom en wordt de spanning van 525 kV getransformeerd naar 380 kV, zodat dit geschikt is voor het Nederlandse hoogspanningsnet.

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website