SPIE installeert verrijdbare vangrail VEVA® op Storebælt brug

lines-animated
Veva voertuiggeleidingssysteem

De ‘Storebælt Link’ vormt samen met de ‘Øresund Link’ en de nog in ontwikkeling zijnde ‘Femern Belt Link’ een van de belangrijkste verkeersverbindingen van Scandinavië naar de rest van Europa. De stremming van een van deze toegangswegen heeft een enorme impact op de doorstroming van mensen en goederen door Scandinavië.

Met dit gegeven startte drie jaar geleden een onderzoek naar mogelijkheden om de beschikbaarheid van Storebælt brug te verhogen bij onvoorziene gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld verkeersongevallen of ernstige stormschade op of aan de brug. Hieruit kwam naar voren dat het toepassen van vier voertuiggeleidingssystemen, oftewel VEVA®-systemen, de doorstroming op de brug het best kan garanderen. Vanaf de eerste fase werd al een beroep gedaan op de expertise van SPIE om zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan naar de realisatiefase. De uitvoering kwam nog eens in een stroomversnelling nadat een aantal kort op elkaar volgende verkeersincidenten de brug gestremd hadden.

Extra uitdaging

Er stonden al snel twee systemen klaar voor montage en installatie, maar de inreisbeperkingen vanwege COVID-19 maakten het voor SPIE onmogelijk om de werkzaamheden uit te voeren op locatie. Na intensief en kortstondig overleg tussen de Deense overheid en directie van SPIE Nederland kreeg het team van de vestiging in Wijhe groen licht om af te reizen naar Denemarken om de klus te klaren. Zowel in het hotel als op de overleglocatie werd een bubbel gecreëerd. De medewerkers van de Deense overheid en van SPIE werden voor, tijdens en na de uitvoering getest op COVID-19.

Veva voertuiggeleidingssysteem
Verkeerscentrale

Net voordat het kerstreces daadwerkelijk aanbrak, leverde SPIE al twee volledig functionerende systemen op. Zelfs het bedienen op afstand vanuit de verkeerscentrale werd succesvol geïmplementeerd. Met een voldaan gevoel en een uitermate tevreden klant keerde het team van SPIE huiswaarts op weg naar een welverdiend verlof.

Begin 2021 zijn de overige twee systemen geïnstalleerd en kan het hele project worden opgeleverd.

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website