SPIE en Equans aan de slag met nieuw megaproject op Schiphol

lines-animated
Lounge 1 Schiphol SPIE

Op Schiphol is SPIE samen met Equans begonnen met de verbouwing van Lounge 1. Een opdracht in het verlengde van de complete vernieuwing van Vertrekhal 1. In totaal wordt binnen het nieuwe project 24.000 vierkante meter vloeroppervlak onder handen genomen, waaronder alle technische ruimtes. Een megaklus die SPIE en Equans uitvoeren binnen de speciaal hiervoor opgezette bouwcombinatie ESAP. De combinatie neemt hierbij als hoofdaannemer het totale projectmanagement en de coördinatie met nevenaannemers voor haar rekening.

Het gaat op de luchthaven in de woorden van Koen Zijlstra, Projectmanager Techniek, om ‘complexe werkzaamheden’. “Dit vooral omdat de lounge tijdens de verbouwing operationeel blijft”, legt hij uit.

‘Puzzelen op hoog niveau’

“Je kunt de opdracht voor ons als bouwcombinatie het best omschrijven als puzzelen op hoog niveau. Zo hebben we een compleet schuifplan gemaakt. Binnen het project bouwen we namelijk met een aantal nevenaannemers 23 compleet nieuwe winkels en horecazaken en geven we deze een nieuwe plek binnen Lounge 1 . Waarbij de winkel van een businesspartner pas wordt afgebroken wanneer de nieuwe klaar is. Iedereen wil immers continu in bedrijf blijven.”

Afstemming met alle betrokken partijen - niet alleen Schiphol, maar ook retailers, horecazaken en verschillende luchtvaartmaatschappijen - is binnen deze gecompliceerde puzzel volgens Zijlstra essentieel. Een complex speelveld waarop Equans en SPIE gewend zijn te acteren.

Minimale overlast

De lounge is tijdens de werkzaamheden operationeel en vormt een belangrijke uitdaging voor de bouwcombinatie. De genoemde gefaseerde planning is hiervan een uitvloeisel. Daarbij moet de overlast voor reizigers tijdens de verbouwing zo minimaal mogelijk zijn. Voor Jaap Janssens (Projectdirecteur ESAP van SPIE divisie Building Solutions) dé uitdaging die hij vol overgave aangaat. Met dit gegeven worden daarom veelal van de werkzaamheden ‘s nachts uitgevoerd.

Schiphol wil met de complete upgrade de lounge uitbreiden, looproutes overzichtelijker maken en het aanbod van winkels, bars en restaurants vergroten. Dit betekent onder meer nieuwe technische ruimtes met luchtbehandelingskasten, regel- en verdeelkasten, maar ook nieuwe verlichting en data, brandmeld-, ontruimings- en sprinklerinstallaties in de gehele lounge. Waarbij de bouwcombinatie niet alleen verantwoordelijk is voor het installeren, maar ook voor het testen en gecertificeerd opleveren van deze installaties.

Op bouwkundig vlak gaat het binnen het project om het compleet vervangen van plafonds, wanden, liften en vloeren. En om het geheel af te maken, krijgt de lounge een totaal nieuw interieur. Daarnaast komt er ook nog een deel nieuwbouw ter plaatse van het Cockpitplein om zodoende nog meer m2 lounge te realiseren.

Eyecatcher binnen het project vormt de cloud die centraal in de lounge wordt geprojecteerd. Hier kunnen bezoekers winkelen terwijl ze het gevoel hebben in de wolken te zijn. Een compleet nieuwe ruimte die wordt gekenmerkt door ronde vormen en dynamische verlichting.

Aandacht voor duurzaamheid

In het ontwerp voor de nieuwe lounge ligt de focus op duurzaamheid en daarbinnen circulariteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle materialen die bij de verbouwing vrijkomen, worden geselecteerd om te kijken welke hergebruikt kunnen worden in andere projecten. Uiteraard worden installaties die veel energie verbruiken, vervangen door zuinigere installaties en ook zijn gebruikte materialen binnen het project zo duurzaam mogelijk.

Geen onbekenden voor elkaar

Equans en SPIE hebben allebei vaker werkzaamheden uitgevoerd op de luchthaven. Mede op basis van deze ervaringen heeft de bouwcombinatie de opdracht in juli 2022 gegund gekregen.

Vanaf 2023 begint, na een gedegen voorbereidingsfase, de daadwerkelijke verbouwing. Deze zal ruim twee jaar in beslag nemen

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website