Basisonderhoud Noordzeekanaal gegund aan SPIE en BAM

Ijmuiden SPIE
lines-animated

Rijkswaterstaat gunt het basisonderhoudscontract Noordzeekanaal aan de combinatie SAEM, die bestaat uit SPIE Nederland en BAM Infra Nederland. Onderdeel van het contract zijn alle kunstwerken in het Noordzeekanaal en de zijkanalen, waaronder het gemaal en de spuisluizen IJmuiden, sluizencomplex Schellingwoude, de Buitenhuizerbrug en de Amsterdamsebrug. Rijkswaterstaat heeft deze complexe opgave in een tweefasencontract gegund, waarbij de nadruk ligt op integrale samenwerking met de combinatie SAEM. De gunning is voor zes jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.

In het eerste jaar werken ze gezamenlijk de ambities en assetmanagement doelstellingen voor de komende 10 jaar uit. Medio juli 2025 start de uitvoering van dit onderhoudsproject. Het sluizencomplex bij IJmuiden, inclusief de assets in het Noordzeekanaal zijn verouderd. Waardoor er een grote en uitdagende vernieuwings- en renovatieopgave ligt. Naast grote scheepvaart maakt ook pleziervaart (aan de Amsterdam kant) gebruik van het Noordzeekanaal.

Andere manier van samenwerken bij complexe opgave

Het basisonderhoudscontract Noordzeekanaal is een tweefasencontract. Rijkswaterstaat gaat samen met combinatie SAEM (in het Portugees betekent dit ‘vertrekken’; het symboliseert de reis die we samen met Rijkswaterstaat gaan maken op dit project) werken aan grensverleggend assetmanagement, waarin we in tien jaar stapsgewijs met elkaar gaan groeien om de doelstellingen en ambities te behalen en uiteindelijk te groeien naar een ecosysteem voor een mooier Noordzeekanaal. Frank van der Hell, projectmanager A-vaarwegen van Rijkwaterstaat: ‘De onderhoudsopgave in dit areaal is zo complex en zo groot dat we daarvoor op zoek zijn gegaan naar een andere manier van samenwerken. Die verregaande samenwerking gaan we aan met SPIE en BAM. Zij betrekken daar ook andere partners bij ter versterking van de kennis. In de eerste fase van dit tweefasencontract gaan we het basiscontract samen verder uitwerken, zodat er volgend jaar een contract ligt waarmee alle partijen tevreden zijn. En niet onbelangrijk waarmee we in staat zijn om de complexe opgave die er ligt, aan te kunnen. Kortom, een grote kans!’

Veilige doorstroming en waterhuishouding van het Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied is een complex en economisch belangrijk gebied en loopt van IJmuiden naar Amsterdam. In dit kanaal bij IJmuiden bevindt zich het grootste gemaal van Europa, dat ervoor zorgt dat een groot gedeelte van Nederland droog blijft. Zeer belangrijk dus dat de bereikbaarheid, veilige beschikbaarheid en betrouwbaarheid van dit Noordzeekanaalgebied wordt geborgd. Door de areaalgegevens beter in kaart te brengen en de assets met achterstallig onderhoud aan te pakken, brengen we het assetmanagement naar een hoger niveau. Tegelijkertijd voeren we de benodigde onderhoudstaken en -activiteiten uit om de belangrijke functie van dit areaal te borgen.

Samen de complete puzzel leggen

Een belangrijk speerpunt in het basisonderhoudscontract is datagedreven assetmanagement. Daar ontwikkelen SPIE en BAM samen in. Jaap van den Elshout, asset manager van BAM Infra Nederland en Joost Kruis, projectmanager van SPIE zien elkaars toegevoegde waarde: ‘We vullen elkaar goed aan en werken beiden al jaren in dit areaal, BAM op het project zeesluis IJmuiden en SPIE vanuit het lopende contract. Binnen dit contract Noordzeekanaal vinden we elkaar op de ambitie in datagedreven assetmanagement waarin we beiden puzzelstukjes hebben om de complete puzzel te leggen. Als combinatie SAEM zetten we onze projectervaringen van de afgelopen jaren in op dit project. Daarmee geven we samen een echte boost aan de ontwikkeling op de lange termijn. We kennen het areaal inmiddels op ons duimpje. We hebben laten zien dat we de juiste kennis en kunde in huis hebben en daarmee hebben we Rijkswaterstaat overtuigd dat we dé partners op het vlak van samenwerking en assetmanagement zijn. Samen met Rijkswaterstaat zijn we klaar voor de grote en complexe opgave die voor ons ligt.’

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.