Maatschappij

lines-animated
Maatschappij SO SPIE Ladies

Onze kernwaarden lokale aanwezigheid en verantwoordelijkheid passen goed bij ons speerpunt om waarde toe te voegen aan de maatschappij.

Diversiteit

9,8% van de bijna 5.700 medewerkers van SPIE in Nederland is vrouw. Hoewel dat percentage de afgelopen jaren langzaam is gestegen, vinden we dat nog altijd te weinig. Het is een speerpunt voor SPIE om daar een beter evenwicht in te brengen. Een goede balans tussen mannen en vrouwen verhoogt namelijk de productiviteit en creativiteit op de werkvloer.

So’ SPIE Ladies

Een netwerkplatform dat als doelstellingen heeft om de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten, om een betere ontwikkeling van de carrières van vrouwen mede mogelijk te maken en om de aantrekkelijkheid van SPIE als werkgever te verbeteren. Het netwerk houdt zich bezig met de positie en situatie, maar ook met de mindset van vrouwen en mannen binnen onze organisatie. Het bestuur van het netwerk organiseert jaarlijks diverse evenementen voor alle collega’s van SPIE Nederland. Ook worden vrouwelijke SPIE-collega’s gekoppeld aan directieleden voor een coachingsprogramma, om hun netwerk verder uit te breiden.

Young SPIE

Een kennis- en netwerkplatform vóór en dóór jonge SPIE-medewerkers. Hierbij gaat het om alle medewerkers tot en met 35 jaar, ongeacht functie, genoten opleiding of vakgebied waarin zij werken. Het platform wil de samenwerking en kennisdeling tussen al deze jonge SPIE-medewerkers stimuleren, bijdragen aan persoonlijke groei en de binding met SPIE vergroten. 

Lokale gemeenschap versterken

Naast ons eigen netwerk, hebben we ons aangesloten bij platforms die meisjes en vrouwen enthousiast proberen te maken voor techniek en laten we ons regelmatig zien op scholen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs. Hier presenteren we ons bijvoorbeeld tijdens open dagen en geven we gastlessen.

Projecten met maatschappelijke waarde

Ook in onze projecten zijn we altijd op zoek naar waar we maatschappelijke waarde kunnen toevoegen (SROI). Zo werken we regelmatig samen met partners die voor ons de brug vormen naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SPIE werkt onder andere samen met GreenFox, een sociale onderneming waarbij verlichting wordt gemaakt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Time4Society

We moedigen onze medewerkers aan zich in te zetten voor de maatschappij.

NAC maatschappelijk

De Bredaase voetbalclub NAC is de buurman van ons hoofdkantoor in Breda. Hun maatschappelijke tak zet zich onder andere in voor jongeren die net even een extra steuntje in de rug nodig hebben om het plezier en vertrouwen terug te vinden dat ze nodig hebben om hun weg in het onderwijs te vervolgen.

Playing for Succes

Playing for Success Breda is een naschools programma voor kinderen die tijdelijk om sociaal emotionele redenen niet presteren zoals van ze verwacht wordt. Ze richten zich op kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit het middelbaar beroepsonderwijs, die ze een programma aanbieden in een motiverende en uitdagende omgeving, buiten hun eigen school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen kunnen opdoen. Binnen dit programma heeft SPIE een eigen ‘speelronde’, waarin de deelnemers kennis maken met techniek en natuurlijk met SPIE.

Onze mensen

Zaken doen

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.