Sturen op competenties bij turnarounds

turnarounds
lines-animated

Wanneer SPIE Nederland wordt gevraagd om een X-aantal elektromonteurs voor een turnaround te leveren, gaat het daar niet zomaar op in. “Wij plannen op competenties in plaats van aanwezigheid. Vaak zijn die aantallen niet nodig, maar kun je de behoefte met een efficiënte inzet van mensen invullen”, zegt sectordirecteur Hendrik Huisman van SPIE Nederland. Dit helpt het bedrijf om te gaan met de krapte op de arbeidsmarkt.

Zeker, SPIE Nederland voert ook turnarounds uit. “Maar wij doen dit voor E&I [electrical and instrumentation, red.] Alleen als huiscontractor. Klanten vragen daar ook om. Onze mensen kennen de plant, zijn thuis in instrumentatie en weten hoe de klant het wil”, vertelt Huisman. In zijn rol als directeur van de regio west binnen de divisie industrie van het bedrijf is E&I zijn aandachtsgebied. De meeste E&I-activiteiten die SPIE Nederland in Rotterdam uitvoert zijn op basis van servicecontracten. “Wij gaan een langetermijnrelatie met klanten aan, waarvoor we jaar in, jaar uit, werken uitvoeren. Denk daarbij aan het uitvoeren van kleinere projecten en onderhoudswerkzaamheden. We doen ook wel grotere, eenmalige projecten, maar het is onze strategie om op de locatie van een klant voor een vervolgklus aanwezig te blijven, zoals voor het uitvoeren van modificaties, plant changes of onderhoud.”

Efficiënte inzet

Turnarounds voert SPIE Nederland uit met mensen die al op de locatie van de klant aan het werk zijn, aangevuld met turnaround-specialisten. “Anders dan bij andere aannemers hebben wij geen separate turnaround-organisatie. Onze turnaround-specialisten bestaan uit monteurs en stafleden. Onze plantbekende mensen voeren E&I-werkzaamheden uit. Als we daar niet het hele jaar zitten, beginnen we er niet aan. Het is zoveel werk dat je moet oppassen dat je anders je afspraken niet kunt nakomen.” Een andere belangrijke stelregel die het bedrijf hanteert is dat het niet zomaar een X-aantal elektromonteurs voor een turnaround levert als daarom wordt gevraagd. “Wij plannen op competenties in plaats van op aanwezigheid. Niet iedereen is allround meer. Je moet mensen op hun specialisme inzetten. Iemand die in kleppen thuis is, kun je niet de verlichting laten doen. Daarom kauwen wij elke vraag uit en splitsen wij de activiteiten uit naar competenties. Vaak zijn de gevraagde aantallen niet nodig, maar kun je de behoefte met een efficiënte inzet van mensen invullen. Dat helpt ons om te gaan met de krapte op de arbeidsmarkt en de vraag efficiënt in te vullen. Kijk, wij komen niet naar een turnaround om te wachten. We willen efficiënt werken en daarvoor is een goede voorbereiding cruciaal. Stick to the plan, zeggen wij altijd.”

Niet muteren

“Turnarounds bereiden wij altijd voor in het systeem van de klant. Vaak is dat Roser”, vervolgt Huisman. “Onze mensen maken in nauw overleg met de klant werkpakketjes. Aan het eind van een turnaround is er altijd tijdsdruk. Na het afronden van de E&I wordt er immers weer opgestart. Zodra onze monteur klaar is, is het werk ook echt klaar. Deze efficiëntie aan de achterkant is mogelijk door aan de voorkant goed na te denken.”

De uitbraak van de coronapandemie leidde er twee jaar geleden toe dat turnarounds werden afgeblazen. “Wij zijn toen gaan nadenken hoe turnarounds wel kunnen worden uitgevoerd. Onze klanten moeten immers de mogelijkheid hebben hun fabrieken te inspecteren en onderhouden. Zo hebben wij looproutes en overlegstructuren vastgesteld. Een monteur kan alleen met een voorman overleggen in goed geventileerde tenten die buiten staan opgesteld. Ze hebben geen toegang tot afmeldingen, vergunningen en de registratie van de vooruitgang. Verder gaan wij anders om met mutaties. We zetten iets meer mensen in op een locatie, maar gaan daarna niet meer muteren. Deze aanpak leidt tot minder overwerk en we halen de planningen. Zo hebben wij ons goed door de coronaperiode heen geslagen.”

Combineren

Een belangrijke innovatie waar SPIE aan werkt, is het gebruik van 3d-scans voor het opstarten van de werkvoorbereiding. “Daarmee kun je virtueel door een fabriek heen lopen. Je kunt zo alle items adresseren die moeten worden geïnspecteerd, uitgebouwd, gerepareerd of vervangen. Ook zie je waar ladders, steigers of hijsen nodig zijn”, aldus Huisman. Veelbelovend tot slot is het initiatief van SPIE om mechanische en E&I-werkzaamheden te combineren. “Voor een E&I-techneut aan het werk kan, moet een stuk equipment worden uitgebouwd. Denk aan bijvoorbeeld een klep die eruit moet worden gesleuteld. Pas als dat door de mechanische contractor is gedaan, kunnen wij aan de slag. Wij stellen voor die mechanische activiteiten zelf te doen, door daarvoor opgeleide en gecertificeerde pijpfitters of flensmonteurs. Zij worden daarbij aangestuurd door een E&I-supervisor. Dan is het werk in één keer af. In de praktijk is dit erg succesvol gebleken. Zo zullen wij voortdurend alert blijven op verdere verbeteringen.”

Waardering voor planningsoverleg

Turnarounds bij verschillende fabrieken vallen veelal samen. “Voor ons is dat vanwege de schaarste aan personeel lastig. We waarderen het enorm dat asset owners bereid zijn om die turnarounds in overleg met ons af te stemmen. Dit zodat de planning beter past in de beschikbaarheid van personeel”, zegt Hendrik Huisman van SPIE Nederland.

BRON: Europoort Kringen

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.