Project Noordzeekanaal: onderhoud voor nu en de toekomst met de laatste technieken

lines-animated
SPIE IJmuiden sluis

Herman van Walree, technisch management trainee van de eerste lichting, kwam voor zijn laatste opdracht terecht bij het project Noordzeekanaal. SPIE sloot een vijfjarig integraal prestatiecontract af met Rijkswaterstaat. Het was één van de eerste contracten waarin het niet puur en alleen draait om onderhoud, maar ook om het verschaffen van informatie over de status van de objecten. Rijkswaterstaat verwacht van SPIE een proactieve rol voor het onderhoud van het areaal Noordzeekanaal. Een aardig gebied met zo'n 13 beweegbare objecten. Bruggen, sluizen en gemalen, maar ook dammen en de (groen)voorzieningen rondom de waterwegen. En niet te vergeten: het Gemaal van IJmuiden, het grootste gemaal van Europa, dat een enorm gebied direct of indirect droog houdt.

Herman is binnen dit project onder andere verantwoordelijk voor de projectbeheersing. Hij vulde zijn functie in met o.a. kwaliteitsmanagement, risicomanagement en assetmanagement. Daarnaast werkt hij ook mee aan certificeringen en rapportages die de risico’s van de objecten in kaart brengen om te verhelpen. “We werken in een vrij oud areaal, sommige objecten zijn toe aan nieuwe installaties. Op basis van de rapportages die we maken bepalen we welke installaties, of delen van installaties, vervangen dienen te worden. We benoemen de risico’s en gaan met de klant in gesprek over hoe deze risico’s te beheersen.”

Het prestatiecontract onderstreept de Marktvisie van Rijkswaterstaat. De omgeving speelt een belangrijke rol. Gebruikers en omwonenden moeten zo min mogelijk last hebben van de onderhoudswerkzaamheden. Rijkswaterstaat heeft wat dat betreft hoge verwachtingen van de samenwerking met SPIE. De opdrachtgever en de opdrachtnemer willen samen periodiek inspecties uitvoeren en samen bepalen wanneer onderhoud nodig is, in goed overleg met belanghebbenden in de omgeving. “SPIE neemt een partnerrol in”, legt Herman uit. “We hebben meer verantwoordelijkheid en adviseren voor lange termijn onderhoud.” Rijkswaterstaat koos voor dit contract onder andere voor SPIE, omdat zij, samen met Van Doorn, als combinatie sterk en vernieuwend wil inzetten op het beperken van de hinder voor weg- en vaargebruikers en bewoners en bedrijven in Noord-Holland.

Een goed voorbeeld van het voorkomen van hinder is het gebruik van een duikrobot. Sinds begin 2018 worden hier onderwaterinspecties mee uitgevoerd. Zo hoeven er geen duikers ingezet te worden tijdens een stremming. Herman: “Onze eigen monteurs zijn opgeleid om de robot te gebruiken. Ze wordt bediend met een tablet. De monteurs zijn hier heel enthousiast over. Op deze manier komen zij direct in aanraking met innovaties. De duikrobot is toekomstbestendig; er kunnen veel sensoren op geplaatst worden.”

Een ander goed voorbeeld van het minimaliseren van hinder was de vervanging van de sluisdeuren van drie sluizen. Door de planning aan te passen kon er fors worden bespaard op kosten, hinder en negatieve effecten op milieu. Herman: “In totaal ging het om 18 sluisdeuren, die per sluis gepland waren. Tussen die plaatsingen zat telkens een aantal weken. We hebben de planning toen zo omgegooid, dat alle sluisdeuren achter elkaar geplaatst werden. Dat was efficiënter, goedkoper en duurzamer (door brandstofbesparing).”

SPIE werkt in dit project nauw samen met engineers van de business unit Industriële Automatisering. Herman licht dit toe: “Een team van experts onderzoekt het probleem achter de storing. Vanachter de computer kan er dieper in het systeem worden gekeken. Door de korte lijntjes met de monteurs op locatie kunnen we snel schakelen. Het is een nieuwe manier van werken.”

SPIE en Rijkswaterstaat vinden elkaar in de samenwerking ook op het gebied van duurzaamheid. Rijkswaterstaat heeft haar eigen doelstellingen en SPIE heeft de technische expertise voor duurzame oplossingen. SPIE organiseert sessies om cases te verdiepen om energie te besparen. Zo zijn we in gesprek om zonnepanelen te plaatsen op de daken van objecten. Hiermee kan tussen de 122.000 kWh en 150.000 kWh op jaarbasis bespaard worden. Waar mogelijk wordt ledverlichting toegepast. Dat betreft de objectverlichting en de openbare verlichting rond het areaal. Met ledverlichting wordt gemiddeld 50% bespaard ten opzichte van de normale verlichting.

Naast hoge verwachtingen op het gebied van gebruikshinder, verwacht Rijkswaterstaat ook een proactieve houding van SPIE als het gaat om verbeteringen in het areaal. De innovatiekracht van SPIE kan daarbij helpen. Herman: “In sessies hebben we een aantal ideeën opgedaan. De duikrobot blijkt een succes. Met andere voorstellen zijn we aan het testen. Zo bekijken we of we warmte terug kunnen winnen van de luchtbehandelingskasten in het Gemaal, testen we of met behulp van sensoren de afsluitboominstallatie op afstand kunnen inzien en hebben we gekeken naar het gebruik van LoRa, een telemanagementsysteem dat talloze smart city-toepassingen met het internet verbindt.”

De installaties worden waar mogelijk voorzien van slimme meters. Op afstand kan dan data verzameld en geanalyseerd worden. Herman: “Daar kunnen we in de toekomst alleen maar verder mee gaan.”

Op een nieuwe E-kast in het Gemaal is een smart panel geplaatst. Met de smart panel, geleverd door de business unit SPIE Van de Meerakker, kan de klant actueel op elke device (smartphone) de conditie zien van zijn besturing. Via dit smart panel worden generieke waarden gemonitord en uitgelezen.

De krachten van SPIE worden gebundeld: kennis en expertise uit de hele organisatie en innovatiekracht maken dit project tot een succes. Herman: “SPIE voelt zich goed in zo’n partnerrol. Onze ambitie is om zo vroeg mogelijk bij onze (potentiële) klant aan tafel te zitten. Rijkswaterstaat ziet dat zitten en legt steeds meer verantwoordelijkheid bij ons neer. Ons dynamische team heeft de ambitie om iedere dag iets beter te doen.”

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.