Eenvoudig identificeren van assets met behulp van QR-code

SPIE KLM
lines-animated

Om de status van een gebouw, installatie of object goed te kunnen monitoren, zijn sensoren en data onontbeerlijk. Door de toevoeging van fysieke QR-codes is het sinds kort mogelijk om het hele proces, tot en met het onderhoud, aanzienlijk te verbeteren. SPIE heeft deze innovatie geïmplementeerd in een succesvolle pilot bij 4AMS / KLM.

Met het digitale platform PULSE Core zorgt SPIE ervoor dat er op een laagdrempelige manier inzicht ontstaat in de storings- en onderhoudshistorie en aanvullende informatie van een asset (gebouw, installatie, object). Bij veel partijen in de markt kun je die gegevens van assets met een identificatiecode bij de bron ophalen. Met de nieuwe innovatie gaat SPIE een stap verder.

Het interne programma IMPACT is aan de slag gegaan met het koppelen van QR-codes aan assets. Daardoor krijg je eenvoudig en snel toegang tot de detailpagina van die assets binnen de PULSE Core-omgeving. Naast assetinformatie kun je ter plekke eenvoudig en digitaal rapportages, certificaten, storingshistorie, enzovoorts opvragen. En dat niet alleen door de onderhoudsorganisatie, maar ook door de opdrachtgever zelf. Het is zelfs mogelijk om autorisatielevels in te brengen, zodat er bepaald kan worden wie toegang heeft tot bepaalde informatie. De QR-code-functionaliteit is verder zo gebouwd dat er ook gemakkelijk nieuwe functies aan kunnen worden toegevoegd.

Dit project is uitgewerkt in een samenwerking met verschillende afdelingen binnen SPIE en met partner 4AMS. Samen zijn zij onderdeel van een consortium (met ook CroonWolter&Dros en Equans), waarin KLM de klant is. We stelden Robin de Boer (rechts op de foto), de programmamanager van IMPACT (SPIE) enkele vragen:

Waarom deze functionaliteit?

“In de praktijk blijkt dat het zoeken, koppelen en identificeren van assets een tijdrovende activiteit is. Zo was bijvoorbeeld de zoekfunctie niet toereikend genoeg. Informatie over de reeds uitgevoerde werkzaamheden of storingen op de asset is niet gemakkelijk ter plaatse terug te vinden. Een QR-code maakt het mogelijk om gemakkelijk assets in de systemen te identificeren en lokaliseren. Het geeft de monteur op locatie extra informatie, wat helpt om een storing sneller en efficiënter op te lossen. De zoekfunctie is ook verbeterd voor klanten die geen gebruik maken van de QR-code.”

Wat is er gerealiseerd?

“Dat zijn de volgende functionaliteiten:

 • Een eigen asset-detailpagina op PULSE Core met statische data van het asset en historische data, bijvoorbeeld van uitgevoerde orders.
 • Het vastleggen van een QR-code als kenmerk aan een asset in SAP.
 • De mogelijkheid om een QR-code van het asset met de camera van de mobiele telefoon te scannen, waardoor je op de eigen asset-detailpagina terechtkomt.
 • Als je geen toegang hebt, zie je ook geen of beperkte informatie (de zogeheten public page). Een verbeterde zoekfunctionaliteit om een asset handmatig te zoeken.
 • De PULSE Core-omgeving is beschikbaar voor elk device en werkt op zowel smartphone, tablet als PC.”
functionaliteiten SPIE KLM
De beschikbare functionaliteiten zijn visueel gemaakt in bovenstaande afbeelding.

4AMS & KLM

Mede door bijdragen van 4AMS, en KLM als partner in dit project, heeft het programma IMPACT dit project al kunnen laten draaien. Zo zijn er al QR-code stickers aangebracht op vijf vaste assets en een mobiele asset in een hangar op het terrein van KLM. De Boer: “Dat proces verliep soepel en met weinig extra toelichting konden de stappen om een QR-code te scannen en daaraan een asset te koppelen eenvoudig worden doorlopen. De koppeling met de asset-detailpagina verliep ook goed. De twee betrokken assetmanagers van KLM konden de QR-code scannen en met hun autorisatie inloggen en informatie inzien.”

Marcel Brugman, manager Operations 4AMS is duidelijk blij met de introductie van de QR-codes: “De hoeveelheid assets van KLM die 4AMS in onderhoud heeft is enorm en KLM wil volledig zicht hebben op alle assets en de daarbij horende informatie en data. Dit is met de PULSE Core Portal verbeterd, maar om de zichtbaarheid te vergroten zijn we overgegaan naar het coderen van de assets met QR-codes.”

“Deze QR-codes hebben een aantal voordelen”, vervolgt Brugman. “Voorbeelden hiervan zijn dat met het scannen van de QR-code men op een landingspagina komt in de portal van de betreffende asset en daar direct inzage krijgt in informatie van de asset, rapportages, certificaten, storingshistorie, enzovoorts. Dit is ook handig bij audits, bijvoorbeeld om aan te tonen dat KLM voldoet aan de BRZO-regelgeving (Besluit risico’s zware ongevallen; red.). Voor onze eigen servicetechnici is het ook fijn om bij onderhoud en/of storingen snel over deze informatie te kunnen beschikken.” “In de nabije toekomst willen wij ook de tekeningen en logboeken gaan koppelen aan de QR-code, zodat de informatievoorziening volledig wordt. KLM is blij met de ontwikkeling die wij voor hen maken. Maar ook 4AMS is blij met de ontwikkelingen. Voor onze medewerkers is het eenvoudig kunnen beschikken over de informatie van de assets immers ook een verrijking”, besluit Brugman.

Storingsanalyses

In de komende periode gaat 4AMS nog meer assets voorzien van QR-code stickers. De Boer vervolgt: “Volgens Ron Dondorp van 4AMS gaat deze functionaliteit 4AMS helpen om de uptime van installaties te verhogen en de kosten in te verlagen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de QR-codes ervoor zorgen dat assets beter aan storingen worden gekoppeld en hierdoor betere storingsanalyses en risicoanalyses kunnen worden uitgevoerd. 4AMS komt hiermee in control. Daarnaast worden ook de kosten van het beheer en onderhoud verlaagd. De technicus heeft immers de informatie van het asset direct op locatie beschikbaar. KLM was ook zeer enthousiast over deze mogelijkheden en ziet de functionaliteit als waardevolle toevoeging voor hen als klant.”

Extra voordelen van deze functionaliteit zijn:

 • Statische assetdata, zoals omschrijving, nummer en leverancier, en dynamische assetdata, zoals historische meldingen en uitgevoerd onderhoud, zijn direct op locatie beschikbaar.
 • Extra informatie van de asset, zoals locatie en foto, kan worden gekoppeld.
 • Proces om asset uniek te identificeren is vereenvoudigd met behulp van de QR-code.
 • Zoekfunctie assets verbeterd voor gebruikers (in het veld).
 • Laagdrempelig toepasbaar.
 • Voorspelbaarheid.
 • Efficiënter werken.
 • Betere kostenbeheersing.
 • Betere connectie met afspraken in contract.

Wanneer is deze functionaliteit voor iedereen beschikbaar?

De Boer: “Dat is een vraag die de laatste tijd veel wordt gesteld. We zijn bezig geweest met het definitief afstemmen van de processen, de aanvraagprocedures en het afronden van de documentatie. Vanaf heden kan elk klantenteam de QR-code stickers aanvragen en gebruiken. Via de Proces Specialisten van SPIE wordt de informatie verspreid binnen de regio. Ook kan je terecht bij het Programmateam IMPACT voor informatie en/of vragen. Inmiddels heeft het Carmel College al QR-code stickers afgenomen en aangebracht op een aantal assets. Ook bij dit klantenteam is men enthousiast en wordt er inmiddels gewerkt aan een bredere uitrol.”

Foto: overdracht QR-code stickers aan 4AMS met links Ron Dondorp (4AMS) en rechts Robin de Boer (SPIE).
Bron: Duurzaam Gebouwd

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

 • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
 • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website