Duurzame visie voor industrie

industrie
lines-animated

Hoe SPIE haar expertise en haar overzicht op het totaalplaatje van energie en communicatie inzet om totaaloplossingen uit te werken.

Als alomtegenwoordige installateur-dienstverlener is SPIE een belangrijke schakel in de wereld waarin we werken, wonen en leven. Vanuit een sterke focus op vergroening ziet SPIE in de wereld van de industrie kansen voor optimalisering in de bedrijfsvoering.

De kans is groot dat je vandaag al met SPIE in contact bent gekomen. De specialist in de installatiebranche staat voor multitechnische dienstverlening. Dat omvat zowat de hele infrastructuur die het mogelijk maakt dat we leven zoals we leven: denk aan de elektriciteit die uit het stopcontact komt, het gas waarmee we verwarmen, de WiFi waardoor we verbonden blijven met de wereld. Je zou kunnen zeggen dat SPIE de wereld draaiend helpt houden. Om dat laatste ook voor komende generaties te kunnen garanderen, is het bedrijf geëvolueerd van een uitvoerende speler in de installatiebranche naar een oplossingsgerichte partner. De focus ligt op het engineeren, bouwen, onderhouden en optimaliseren van industriële processen, het terugwinnen van energie en het duurzaam beheren van technische installaties. SPIE zet haar expertise en haar overzicht op het totaalplaatje van energie en communicatie in om totaaloplossingen uit te werken. Die zijn zowel innovatief als kosteneffectief en veilig. Dat geldt ook voor verlichtingsprojecten. Marthijn van Dessel: “Vroeger was het de opdracht van SPIE om licht te installeren waar het donker was. Dat gebeurt natuurlijk nog steeds, rekening houdend met de geldende normen, maar we houden ondertussen rekening met veel meer. Lichtvervuiling is een probleem, energiebronnen zijn niet onuitputtelijk en groene energie is de toekomst. We komen terecht in een macro-economisch verhaal, een verhaal ook van ecologisch bewustzijn. Als installateur nemen we hier onze verantwoordelijkheid. We zetten de stap naar het intelligent maken van verlichting, het toevoegen van technologie, sensoren, en meer.”

Brede oplossingen

Opererend in een economische omgeving is het steeds meer nodig om vanuit een ecomodel te denken, vanuit de filosofie van de complete life cycle. Steeds vaker wordt de vertaalslag gemaakt van het leveren van licht naar het verzamelen van allerhande info om daar iets mee te doen, in functie van een verantwoord en slim beheer van kantoorgebouwen of van het openbaar domein. Led kan een strategische stapsteen zijn op weg naar vergroening en wordt in de sector van het kantoorwezen, in hospitality, de zorg- en gezondheidssector en in steden al geregeld op deze manier ingezet. Lichtarmaturen zijn goede meetpunten, ze zitten mooi verdeeld. Door het toevoegen van sensoren kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit worden gemeten, maar ook de aanwezigheid van mensen op een locatie. Een gebouw of straat waar niemand meer aanwezig is, hoeft niet fel verlicht te zijn. Naast de overbodige energiekosten is lichtvervuiling storend en ongezond voor de omgeving. Bovendien wordt door tijdig het licht te dimmen of uit te schakelen, bespaard op het aantal branduren. Dat komt de levensduur van de lampen ten goede en dat is ook weer goed voor het milieu.

Duurzame industrie

Op naar de industrie

De industriële omgeving is een milieu waar veel eisen worden gesteld met een aanzienlijk prijskaartje: verlichting moet afgestemd zijn op een omgeving waar men te maken heeft met fijnstof, explosiegevaar, gassen en dergelijke. Lampen moeten bijvoorbeeld volledig geïsoleerd zijn. Verledding was al een grote postenkost en sensoring is nog lang niet standaard aanwezig. Op het vlak van vergroening is er dus nog ruimte voor groei. “Het is in die ruimte dat wij onze rol willen spelen”, zegt Van Dessel.

“Het maatschappelijk belang van duurzaam ondernemen is groot, maar economisch moet het haalbaar zijn om dat te doen. De interesse in de technologie is er, maar er is nog terughoudendheid, onder andere in verband met cyber security en de investeringskosten van innovatie. Het is aan ons om op alle vlakken – technologisch, beveiliging, financieel – consultancy te verlenen en tot een totaaloplossing te komen.”

Voordelen

Veiligheid is immers heel belangrijk in industriële omgevingen. Technologie kan een grote toegevoegde waarde bieden naar gasdetectie of geluidsmeting toe. Ook het meten van de temperatuur is cruciaal: raakt een kast oververhit, dan kan het lichtpunt erboven dat tijdig signaleren, dat wil zeggen: voor er, in het ergste geval, brand ontstaat. Nieuwe technologie en led zorgen voor een daling van de onderhoudskosten, voor continuïteit en een langere levensduur van de lampen. Voor de werknemers is een op de reële noden afgestelde verlichting gezonder, waardoor er minder verzuim voorkomt. Een innovatieve industriële omgeving is een betere industriële omgeving, zowel voor wat betreft de eigen bedrijfsvoering (en die van klanten en leveranciers) als voor de wereld waarin we leven.

Samen sterk

SPIE is ervan overtuigd dat de CO₂-uitstoot omlaag moet om het milieu te kunnen redden, en dat dat alleen kan als we met z’n allen samen inspanningen leveren. De mindset moet veranderen, de cirkel naar vergroening moet rond worden gemaakt door veel spelers. Het is belangrijk dat lichtproducenten producten maken die toekomstbestendig zijn. Het is nodig een aantal grote actoren in de wereld van de industrie, zoals olieraffinaderijen of chemische fabrieken, mee aan boord te krijgen. Beslissers en influencers moeten mee in het verhaal. Dat versnelt de uitrol op grote schaal. Het is ook belangrijk dat de overheid een wettelijk, sensibiliserend of ander kader schept en ondersteuning biedt. Zo is het waarschijnlijk dat vestigingsvergunningen steeds vaker aan een groentoets zullen worden gekoppeld. Als deskundige en verbinder brengt SPIE het bij elkaar. Van Dessel: “Onze consultants helpen ondernemers en bedrijven op weg naar subsidiestromen en berekenen de ROI (return on investment) van innovatieve ingrepen en investeringen. Zo krijgen ze echt zicht op het rendement, kunnen ze een planning maken en naar een streefdoel toewerken. Subsidiestromen worden soms gelinkt aan light on demand, ook dat is goed om weten. Bij het berekenen van de TCO (total cost of ownership) kan de conclusie ook zijn dat men beter af is met de levering van licht in een servicemodel – light as a service – of een leasemodel. Onze consultants gaan uit van totaaloplossingen.”

Lead by example

Dat SPIE zelf als bedrijf inzet op ethische waarden en innovatie is belangrijk om jonge, gedreven mensen aan te trekken. Op de arbeidsmarkt is vraag naar technische en technologisch opgeleide mensen; SPIE doet inspanningen om hen een uitdagende context te bieden. Zo is het voor hen een uitdaging om in de industriële wereld met innovatie aan de slag te gaan, een werkveld waarin ze nog deels kunnen pionieren en waar een reëel, meetbaar verschil kan worden gemaakt. Wie bij SPIE werkt, kan er ook op rekenen dat de groene ambities stevig zijn verankerd in de eigen bedrijfsvoering. Ecologische duurzaamheid zit vervlochten in de inkoopstrategie en de processen, en op een intern platform worden groene kennis, informatie en initiatieven gedeeld. Van Dessel: “Bij elke aanvraag voor een project leveren we ook een alternatief, groen voorstel. Dat is één van de bouwstenen van onze strategie naar vergroening. We zijn er immers van overtuigd dat we de leefbaarheid van onze planeet bij de bron moeten veiligstellen. Neem nu het zuiveren van de lucht. Het is zeker waardevol te onderzoeken hoe je, door UVC toe te voegen aan lampen, de lucht kunt zuiveren, maar het is nog zinvoller om ervoor te zorgen dat de lucht niet vervuild is.” Oftewel: het is beter te bouwen op stevige fundamenten dan het huis te stutten als het al is scheefgezakt.

Bron: Installicht

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.