De rol van AI en IT wordt enorm

lines-animated
Artificial Intelligence SPIE

In tijden van netcongestie, met name voor nieuwe en extra netaansluitingen, bestaat voor grote kantoorgebouwen en industrieën steeds vaker de noodzaak om het gebruik van elektriciteit te reduceren. Daarom verwachten Bart Verhees en Marc Kooij van technisch dienstverlener SPIE dat bedrijven volgend jaar hun elektriciteitsverbruik efficiënter inregelen.

De kanteling die zij zien: fouten en tegenstrijdigheden identificeren met artificial intelligence gericht op informatie. En het gebruik van één netwerk om grote impact te maken op onder andere energiebesparing. Automatiseren is een must vanwege het tekort aan menselijke capaciteit en ik denk dat bedrijven in 2024 vooral de stap zetten om efficiënter om te gaan met elektriciteit”, verwacht portfoliomanager Bart Verhees. “Ook zorgen zij voor minder energieverlies in een gebouw, de eerste stap op het gebied van duurzaamheid. Net zo belangrijk is de vervolgstap, namelijk gebruikmaken van datgene wat echt noodzakelijk is in een gebouw en te zorgen dat voor minder energieverbruik door de assets in een gebouw goed onderling af te stellen.”

Volgens Bart heeft de IT daar een belangrijke rol in. “In een bedrijfsgebouw liggen nu veel netwerken, zoals wifi, een netwerk om binnen het gebouw te telefoneren, een elektriciteitsnetwerk, een ‘Internet of Things’-netwerk en meestal ook een beveiligingsnetwerk. Voor het elektriciteitsgebruik en de vermindering van het materiaalgebruik is het goed om voor al die netwerken terug te gaan naar één infrastructuur.”

In het gebouw Penn 1 in New York maakt Cisco bijvoorbeeld al gebruik van één infrastructuur en dit geldt ook voor Circl in Amsterdam: Power over Ethernet (PoE). “Dat is een technologie om gelijkstroom en data te leveren over één kabel. De infrastructuur zorgt voor een netwerk die voor de aansturing zorgt van alle IP-gerelateerde producten, zoals schermen, laptops, bureaus en verlichting”, legt Bart uit. “Dankzij het gebruik van slechts één netwerk gaat PoE zorgen voor een significante energiebesparing. En door de ontwikkelingen in de techniek van PoE-apparatuur sturen we bijvoorbeeld meer wattage over de kabels en ontsluiten we meer producten.” Marc vult aan: “Naast de impact op energie betekent PoE ook dat we minder materialen gebruiken. Op het vlak van circulariteit is dat belangrijk.”

"Dankzij het gebruik van slechts één netwerk gaat Power over Ethernet zorgen voor een significante energiebesparing.”

Bart Verhees

Bart Verhees

Gelijkstroom

Volgens hem is PoE niet nieuw. “Er bestaan voorbeelden, maar die hebben geen navolging gehad vanwege de beperkte inzetbaarheid van PoE door de lage wattages en lage hoeveelheid apparaten die erop zijn aan te sluiten. Inmiddels heeft het gebruik van directe gelijkstroom, in vergelijking met het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom, bewezen voor 20 procent minder conversieverlies te zorgen. Dit betekent dat het gebruik van directe gelijkstroom bedrijven geld gaat opleveren aan energiebesparing.”

Het grootste voordeel is namelijk het gebruik van groene stroom, legt Bart uit. “Groene stroom is van origine gelijkstroom, die ook over PoE gaat. Bij de conversie van wisselstroom naar gelijkstroom treedt er energieverlies op. Dit verlies moeten we beperken, bijvoorbeeld door gelijkstroom zo efficiënt mogelijk in te zetten en het energieverbruik te reduceren. Dit is mogelijk als de IT-afdeling van een bedrijf goed en nauwer gaat samenwerken met de afdeling binnen het bedrijf die verantwoordelijk is over de gebouwgebonden installaties. Zo kan een PoE-kabel gaan naar bijvoorbeeld audiovisuele middelen en de volledige werkplek en hoeft hiervoor geen conversie naar gelijkstroom meer plaats te vinden. Daarbij zorgt het samenvoegen van de elektriciteitsvoorziening van de IT- en de gebouwgerelateerde installaties voor een besparing, waardoor er ruimte is voor groei.”

"Een PoE-kabel brengt data en elektriciteit van A naar B en zorgt ervoor dat de information technology en de operational technology van één gebouw beter gaan samenwerken."

Marc Kooij

Marc Kooij

Slim gebouw

SPIE-collega Marc Kooij, business development manager, beschouwt een PoE-netwerk als een facilitator van een slim gebouw. “Een PoE-kabel brengt data en elektriciteit van A naar B en zorgt ervoor dat de information technology en de operational technology van één gebouw beter gaan samenwerken. Alles wat een PoE-kabel ontsluit, kan worden gemonitord en geautomatiseerd. Dit biedt gebouweigenaren de mogelijkheid om alle assets die aangesloten zitten op een PoE-netwerk te monitoren en aan- en uit te zetten.”

Het belang van deze controle wordt volgens Bart het komende jaar steeds groter. “Gebouweigenaren gaan steeds vaker de vraag krijgen om een flexibel kantoorgebouw te organiseren”, verklaart hij. “We gaan niet meer naar kantoor enkel achter onze laptops te werken, maar om elkaar te ontmoeten, om vergaderingen te hebben en kennis over te dragen. Hierbij hoort ook een kantoorgebouw met een prettig binnenklimaat voor iedereen. Vanuit een PoE-netwerk is het mogelijk voor die flexibiliteit te zorgen. Dat is enerzijds draadloos, dankzij wifi-accespoints die hun voeding krijgen van het PoE-netwerk, maar ook bekabeld. Een kabel in een box in de plafonds is de gateway naar alle plekken voor het aansluiten van laptops, beamers, monitors en verlichting. Enkel een koffiehoek hoeft over een poortaansluiting van 230 Volt te beschikken.”

Verdere toekomst

Volgens Marc kijkt SPIE al verder dan enkel naar de mogelijkheden van een PoE-netwerk in kantoorgebouwen. “We zijn al bezig om met artificial intelligence sneller fouten en tegenstrijdigheden in het werkproces te identificeren en vervolgens op basis van data met suggesties voor oplossingen komt. Een computer kan dit sneller zien dan mensen. Mensen blijven wel nodig om te bepalen waar en wanneer de computergestuurde suggesties worden ingezet.”

BRON: Duurzaam Gebouwd

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website

Ik heb het Privacy statement van SPIE gelezen en ga ermee akkoord dat er contact met mij kan worden opgenomen.