De innovatiechallenge: gebruik de ideeën in je eigen organisatie

lines-animated
innovatie

De druk om steeds sneller te komen met nieuwe oplossingen neemt toe. Leveranciers die deze innovaties bedenken, staan daardoor onder hoogspanning. Voeg daarbij het tekort aan technisch personeel en je hebt bij elkaar een grote uitdaging te managen. Waar vind je snel goede ideeën?

Blog van Marc Kooij

Onze maatschappij bevindt zich in een rollercoaster. Ontwikkelingen op het gebied van milieu, duurzaamheid en digitalisering volgen elkaar in hoog tempo op – ook in de bouw en utiliteit. Er is continu behoefte aan innovaties. Bij veel bedrijven is het bedenken ervan het domein van een speciaal innovatie team. Maar in deze tijd, waarin klanten steeds vaker vragen om snelle oplossingen, lukt het een gespecialiseerd innovatieteam lang niet altijd meer om snel met de juiste antwoorden te komen. Het traject van bedenken, intern feedback vragen, aanpassen, testen en invoeren duurt vaak (te) lang. Die tijd hebben klanten simpelweg niet meer.

Wakkerliggers identificeren in een klantenpanel

Met een innovatieteam alleen haal je niet altijd het maximale uit je organisatie. Ik denk dan ook dat de rol van innovatieteams gaat verbreden en dat innovaties op meerdere manieren tot stand gaan komen. De kern van deze verbreding ligt vooral in de aanpak om meerdere mensen vanuit de organisatie te mobiliseren om voor en met elkaar te denken. Dat begint bij het identificeren van de problemen en de wakkerliggers van klanten. Gebeurt dat in een klein team alleen, dan is het risico dat je snel in je eigen gelijk terecht gaat komen.

Een goed alternatief is bijvoorbeeld het organiseren van een klantenpanel samen met de mensen die dagelijkse hiermee in contact staan. Met een beperkt aantal klanten, maximaal vier of vijf, bespreek je de uitdagingen waar zij voor staan. Digitaal, in een uur. De ervaring leert dat je op deze manier snel en concreet behoeftes bij klanten kunt achterhalen. Bovendien waarderen klanten dergelijke panels: ze vergroten hun netwerk en het uitwisselen van ervaringen werkt stimulerend en zorgt voor nieuwe ideeën. Door het digitaal te organiseren, zijn er geen reistijden en is de drempel om mee te doen lager.

Van probleem naar oplossing: de innovatiechallenge

Zijn behoeftes en problemen in beeld, dan is de vraag hoe je snel tot ideeën en oplossingen kunt komen. We hebben hierover met diverse andere organisaties gesproken. De meeste bedrijven hebben veel kennis en creativiteit in eigen huis. De vraag is dan: hoe mobiliseer je die om tot goede en snelle innovaties voor klanten te komen?

Een effectieve manier om dat te doen is de innovatiechallenge. Bij deze methodiek krijgen medewerkers de kans om hun idee een podium te geven. Bij SPIE (voorheen Worksphere) hebben we het gedaan. We hebben alle 1800 medewerkers in onze organisatie gevraagd voor een oplossing voor een concreet probleem bij een klant. De oproep leverde enorm veel ideeën op. Met een innovatiechallenge is innovatie niet voorbehouden aan een kleine club, maar is het van het hele bedrijf; iedereen krijgt gevoel bij het begrip.

Innovatieteam krijgt andere rol

Om een innovatiechallenge succesvol te maken, is het belangrijk om aan een aantal voorwaarden te voldoen. Ten eerste moet het om een concreet probleem gaan. Geen stip op de horizon, geen vraag over toekomstige ontwikkelingen, nee: de klant heeft een probleem en als bedrijf ben je gevraagd om met een oplossing te komen. Ten tweede moeten medewerkers ideeën laagdrempelig kunnen indienen. Ze hoeven geen uitgewerkt ontwerp aan te reiken, maar een idee, een richting. En als laatste is het belangrijk om het idee samen met de inzender uit te werken; ga je met zijn idee aan de haal, dan zal hij niet snel opnieuw reageren bij een volgende innovatiechallenge.

Daarmee kom ik op de veranderende rol van het innovatieteam. Bij een innovatiechallenge heeft het innovatieteam vooral de taak om mensen te stimuleren om met ideeën te komen en de juiste oplossing te kiezen. Het team ondersteunt de inzenders van de beste ideeën om hun oplossing te pitchen aan een jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de eigen organisatie en van die van de klant. Zo wordt een idee vanuit verschillende invalshoeken bekeken en beoordeeld. Het innovatieteam zorgt er ook voor dat de gekozen inzending door de juiste specialisten uitgewerkt en ingevoerd wordt, samen met de ‘uitvinder’.

HR belangrijk in innovatieteam

Dat een heel bedrijf nadenkt over een nieuw idee, geeft een andere mindset in de organisatie. Het raakt de veranderkant van de organisatie. Daarmee is het ook een HR-verantwoordelijkheid. Ik vind dan ook dat HR goed vertegenwoordigd moet zijn binnen een innovatieteam. Om medewerkers in de organisatie aan te sporen om innovatief te zijn, om hen in de actieve stand te krijgen, om extern te laten zien dat creativiteit en ondernemerschap bij nieuwe medewerkers zeer gewaardeerd worden.

Zoals de Britse consultant en auteur Simon Sinek het zei: “Innovatie gaat niet over technologie. Het gaat over emotie. Over mensen die acties nemen. Van denken naar doen. Van comfortzone naar leren. Van weerstand naar positieve energie. Over beweging creëren”. Met een innovatiechallenge kun je dat voor elkaar krijgen.

BRON: Duurzaamgebouwd.nl

Markten

Neem contact op

Zijn er vragen of is er behoefte aan meer informatie? Vul het formulier hiernaast in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van de informatie- of contactaanvraag, zoals beschreven in het Privacy statement
  • Voor vragen over werken bij SPIE, ga naar de "Werken bij"-website