Menu Search
Terug naar Nieuws

Kleine aanpassing, grootse impact

Als contractmanager weet André van Berkel hoe belangrijk het is om voor de start van een project heldere afspraken te maken over de dienstverlening. Zo komen de klant en SPIE niet voor verrassingen te staan. Desondanks krijgt 70% van alle projecten in de praktijk te maken met verstoringen. Dit levert de sector jaarlijks een miljoenenschade op. André ontwikkelde een methodiek om vertragings- en verstoringsschade te berekenen en schreef er een boek over.

“Het is een feit: 2 op de 3 constructieprojecten wordt vertraagd of verstoord door tussentijdse veranderingen. Dit geldt voor de hele sector van installatie- en bouwbedrijven en dus ook voor SPIE. Dat verstoringen extra tijd en geld kosten is onbetwist. Maar hoeveel schade dit oplevert bleek moeilijk te kwantificeren. Ik ben me hierin gaan verdiepen om onze contractafspraken te kunnen verbeteren. Op basis van Engelse en Amerikaanse literatuur heb ik een rekenmethode voor SPIE ontwikkeld.

Wat we vaak zien is dat projecten al in de markt worden gezet als de scope nog niet definitief is. Dan kunnen we dus op onze vingers natellen dat er tijdens de uitvoering zaken veranderen. Maar de druk bij klanten is groot. Zo zijn opslagterminals vaak al verhuurd voordat ze gebouwd zijn. Wij maken een offerte en gaan na de gunning snel aan de slag. Komen we er tijdens het werk achter dat apparaten niet op tijd beschikbaar zijn, dan moeten we de planning aanpassen en medewerkers tijdelijk inzetten op andere projecten. Een kleine verandering kan – ook in een goed georganiseerd project – al forse impact hebben. Denk aan een grotere kans op fouten, extra reistijden, overwerk, inwerktijd van extra medewerkers en op den duur kan dit zelfs leiden tot motivatieproblemen.

“Een kleine verandering kan, ook in een goed georganiseerd project, al forse impact hebben.”

Wij zijn vaak geneigd om snel door te gaan om het project af te ronden. Bijvoorbeeld door 50 uur per week te werken of extra capaciteit in te schakelen. Maar dat is desastreus voor de productiviteit. Een werkweek van 50 uur leidt tot een efficiëntieverlies van 10%; bij 60 uur zelfs tot 25%. Bovendien is het niet meer van deze tijd. Het is aan ons om proactief te zijn en tijdig te signaleren wat de impact is van een wijziging. Want hoewel meerwerk extra omzet oplevert, zien we tegelijk dat de marges dalen.

Regie door meer transparantie

Aan het einde van het project worden we geconfronteerd met de rekening voor verloren uren. Dat is onprettig voor de klant én vooral voor ons. Met mijn modellen kunnen we tijdens de uitvoering van het project proactief onderhandelen met klanten door beter te duiden wat er moet gebeuren, welke maatregelen we moeten nemen en wat de gevolgen zijn in de tijd en kosten. De discussie zou meer moeten gaan over het mogelijke productieverlies en het spreiden van de risico’s. Om vertragingsschade écht aan te pakken is een sectoraanpak nodig. We maken het voor klanten duidelijker als we de risico’s en kosten in de sector op dezelfde manier onderbouwen. Om het draagvlak hiervoor te vergroten, geef ik via onze brancheorganisatie VOMI masterclasses voor collegabedrijven en de VOMI Academie. De rekenmethodiek werkt voor installatiebedrijven, bouwkundigen en ook voor advocaten die nu schadeclaims moeten vaststellen. Mijn boek maakt heel wat los en kan zelfs leiden tot nieuwe contractvormen, waarin we in de toekomst risico’s spreiden of allianties aangaan.”

Bekijk en bestel hier jouw exemplaar

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met André van Berkel

+31 (0)6 224 772 65 a.vanberkel(at)spie.com