Menu Search
Terug naar Nieuws

Nederlandse bedrijven onderschrijven duurzaamheid in COVID-19 herstel

Een brede coalitie van Nederlandse bedrijven zegt steun toe om duurzaamheid als hoeksteen te nemen in de COVID-19-herstelplannen.

In navolging van SPIE Groep heeft ook SPIE Nederland haar handtekening gezet onder het Green Recovery Statement, geïnitieerd door MVO Nederland. Met een brede coalitie van duurzame bedrijven wil MVO Nederland de Nederlandse overheid oproepen en ondersteunen om duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt te nemen voor de herstelplannen in Nederland en Europa.

De COVID-19 pandemie is ongeëvenaard in de recente geschiedenis. Net als alle Nederlandse bedrijven zetten wij ons in om alles te doen wat in ons vermogen ligt om ons zorgstelsel te ondersteunen en de economische en sociale gevolgen te verzachten. We zijn dankbaar voor het leiderschap van de Nederlandse regering en bedanken iedereen die in de frontlinie van deze uitdaging heeft gestaan. We zullen onze verantwoordelijkheid blijven nemen, zoals we dat ook hebben gedaan sinds het uitbreken van de COVID-19-crisis. De afgelopen weken hebben Nederlandse bedrijven en overheden samenwerkingsverbanden gevormd om snel en gezamenlijk de COVID-19 pandemie te bestrijden. We hebben de productie van essentiële medische benodigdheden binnen onze grenzen opgevoerd en nieuwe manieren gevonden om deze te distribueren. Deze acties geven hoop voor het aanpakken van toekomstige uitdagingen waarbij publiek-private samenwerking van groot belang is.

De COVID-19-crisis treft onze samenleving tijdens de overgang naar een meer op duurzaamheid gerichte en inclusieve economie. Het is belangrijk om deze uitdaging, de risico’s van de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit niet uit het oog te verliezen. Als we nu handelen, hebben we de kans om onze economie te versterken en tegelijkertijd de negatieve gevolgen voor ons milieu, de maatschappij, het welzijn van de mensen en de bedrijfsvoering te verlichten. Het Nederlandse bedrijfsleven zet zich volledig in om duurzaamheid als leidend principe te blijven verankeren in zijn bedrijfsmodel. We zullen onze prestaties jaarlijks op een geïntegreerde en transparante manier blijven rapporteren. Wij willen ervoor zorgen dat onze bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde ambities en roadmaps.

Wij beloven onze steun om duurzaamheid als hoeksteen te nemen in de herstelmaatregelen van COVID-19, zowel op nationaal niveau als op het niveau van de Europese Unie (EU). Een focus op sociale verantwoordelijkheid en klimaatactie via de lens van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) zal de economieën versterken en biedt ook een noordelijke ster voor onze mondiale samenleving. We mogen niet vergeten dat de COVID-19-pandemie een enorme impact heeft op de ontwikkelingslanden. Het bouwen van toeleveringsketens met inclusiviteit en duurzaamheid zal helpen om aan beide zijden stabiele en veerkrachtigere economieën te creëren. Als we ons nu richten op duurzaamheid en de SDG’s van de VN als leidraad nemen om onze inspanningen te definiëren en te meten, zullen we niet alleen de klimaatrisico’s beperken, maar zullen we ook de kans krijgen om onze economie te positioneren met het oog op toekomstige duurzame groei en een meer inclusieve samenleving. Gezien de omvang van de vereiste herstelinvesteringen en de verkorting van de tijd tot onze toezeggingen in Parijs, moeten we deze kans ten volle benutten.

Als brede coalitie van Nederlandse bedrijven onderschrijven wij een sterke focus op duurzaamheid en vragen wij de Nederlandse overheid om de volgende punten in overweging te nemen:

  1. De EU Green Deal onderschrijven als een van de hoekstenen van het EU-herstelplan. De EU Green Deal in combinatie met een sterke strategie voor investeringen, wereldhandel en diplomatie heeft de potentie om duurzaamheidstransities in mondiale waardeketens te versnellen. Vervolgens zal dit het bbp van de EU verhogen, de gezondheidsnormen verbeteren en miljoenen fatsoenlijke banen creëren. Rekening houdend met het mondiale gelijke speelveld steunen wij de ambities van de EU om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. We roepen de Nederlandse regering op om samen te werken met alle staatshoofden en regeringsleiders van de EU om de centrale positie van de EU Green Deal binnen het EU-herstelplan te bekrachtigen.
  2. Bouw het COVID-19-herstelplan op rond een investeringsschema dat onze Nederlandse economie stevig op weg zet naar de realisatie van de SDG’s en het Klimaatakkoord van Parijs. Nederlandse bedrijven zijn koplopers op het gebied van duurzaamheid. Door te investeren in geselecteerde duurzaamheidscompetenties, innovaties en kennis kunnen we concurrentievoordelen opbouwen. We moeten innovatie stimuleren en daarmee onze Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen verder ontwikkelen. Daar waar economische ondersteuning op korte termijn door overheden en financiële instellingen aan bedrijven die getroffen zijn door de pandemie essentieel is geweest, zijn investeringen in duurzame oplossingen op de middellange termijn noodzakelijk voor het winstmodel van onze economie op de lange termijn. In het bijzonder zouden wij het gebruik van de EU-herstelfondsen sterk aanmoedigen voor substantiële investeringen op het gebied van energietransitie-infrastructuur, circulaire economiemodellen, capaciteitsontwikkeling, schonere mobiliteitsoplossingen (inclusief schone brandstoffen), natuurgerichte oplossingen, ecosysteemherstel en regelingen om de vraag naar koolstofarme producten aan te zwengelen. De investeringen die voortvloeien uit de Green Deal van de EU (bv. het EU-investeringsplan voor een duurzaam Europa en het Just Transition Fund), ondersteund door onder meer de EU-strategie voor duurzame financiering, kunnen een multiplicatoreffect teweegbrengen bij het mobiliseren van het vereiste publieke en private kapitaal.
  3. Blijven zorgen voor langdurige zekerheid over het Nederlandse klimaatakkoord en meetbare afspraken. De uitvoeringskracht van bedrijven kan alleen effectief zijn binnen duidelijke beleidskaders van overheden. We moeten ervoor zorgen dat ons Nederlandse klimaatakkoord overeind blijft en dat de uitvoering ervan wordt versneld met behulp van de Green Recovery-fondsen. Tegelijkertijd moeten we zorgen voor een goede afstemming op de EU-doelstellingen voor 2030 en 2050. Als het goed gedaan is, geven deze duidelijke doelstellingen en routekaarten bedrijven het vertrouwen om te investeren in groene, netto-emissievrije oplossingen voor onze toekomstige behoeften. Wij moedigen aan om het EU-emissiehandelssysteem (ETS) af te stemmen op de Europese klimaatambities en tegelijkertijd te zorgen voor een gelijk speelveld met de rest van de wereld.

Om duurzaamheid verder te verankeren in onze economie, zouden we graag een onafhankelijk Nederlands onderzoek zien naar hoe we “markten geschikt kunnen maken voor het SDG-doel”. Deze studie zou zich moeten richten op hoe overheidsinstrumenten de marktomstandigheden voor het bedrijfsleven kunnen versterken, zodat de sector een maximale bijdrage kan leveren aan de SDG-agenda.

We kijken ernaar uit om onze samenwerking met de Nederlandse en Europese overheden voort te zetten, om duurzaamheid verder te verankeren met behulp van de volledige SDG-agenda als drijfveer van onze economieën. Samen kunnen we dit mogelijk maken.

 

Bron: https://www.dsgc.nl/nl

Lieve Declercq – Algemeen directeur SPIE Nederland

“Laten we niet vergeten dat de schonere lucht van de laatste maanden slechts een tijdelijk fenomeen is als we niet veranderen. De opwarming van de aarde gaat gewoon door. We moeten deze industriële pauze nu dus effectief gebruiken om onze focus te verschuiven en breed in te zetten voor een groene wereld.”

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met:

+31 (0)6 12451682 manouk.loonstijn(at)spie.com